na glavno vsebino

Gozdarska knjižnica

Knjižnica Gozdarskega inštituta Slovenije, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL in Zavoda za gozdove Slovenije 
Knjižnica je del knjižničnega sistema Biotehniške fakultete in Univerze v Ljubljani.  

                   

Visokošolska in specialna knjižnica za področje gozdarstva, obnovljivih gozdnih virov, ekologije in varstva narave. Namenjena je študentom gozdarstva, gozdarskim strokovnjakom in drugi zainteresirani javnosti.


Katalog gradiva Gozdarske knjižnice 
(akronim GIS)
Podatki za obe enoti: GIS in BFGO


mCOBISS - na voljo za več vrst mobilnih naprav

SHIFT + A