na glavno vsebino

Gozdarska knjižnica

Gozdarska knjižnica

Specialna knjižnica za področje gozdarstva, obnovljivih gozdnih virov, ekologije in varstva narave. 


Katalog gradiva Gozdarske knjižnice 
(akronim GIS)
Podatki za obe enoti: GIS in BFGO


mCOBISS - na voljo za več vrst mobilnih naprav

SHIFT + A