na glavno vsebino

ZA UPORABNIKE

Uporabne informacije za lastnike in uporabnike gozdov

             

   

 

Določanje prostornine (volumnov) stoječih dreves

 

    Spletna aplikacija za določanje prostornine (volumnov) stoječih dreves.  
             

  Partnerstvo za trajnostno rabo zemljišč in gozdarstvo     Partnerstvo za trajnostno rabo zemljišč in gozdarstvo je bilo ustanovljeno 14.5.2021 v sklopu projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.  
             

 

Spletni portal Moj Gozdar

    Izvajalci del v gozdovih.  
             
             

  Sistem Invazivke     Zbiranje podatkov o invazivnih tujerodnih vrstah (ITV).  
             
             

       Woodchainmanager           Različna interaktivna orodja primerna za organizacijo in optimizacijo del v gozdarstvu.  
             
             

  Seznam gozdnih semenskih objektov (stanje 1.1.2024)     Povezava na seznam objavljen v Uradnem listu RS  
             
             

  Portal Varstvo gozdov Slovenije     Uporabne informacije, napovedi škodljivih dejavnikov za gozd (npr. za podlubnike), priročnik vzrokov poškodb drevja, novice.  
             
             

  mFoRest     Ponudba inovativnih in stroškovno ugodnejših elektronskih naprav.  
             
             

  Osrednji slovenski lovsko-informacijski sistem (OSLIS)    

Informacijska podpora upravljanju z divjadjo v Sloveniji.

 
             
             

 

Spletni portal Boletus informaticus

    Javni informacijski sistem za beleženje in kartiranje vrst gliv v Sloveniji.  
             
             

  Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet     Cene lesnih pelet v Sloveniji.  
             

 

V kolikor ne najdete potrebnih informacij se lahko obrnete na anica.simcic@gozdis.si. 

SHIFT + A