na glavno vsebino

Posvet Sveta za varovanje okolja SAZU


14. januarja 2016 sta v dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Svet za varovanje okolja pri SAZU in Gozdarski inštitut Slovenije organizirala posvet z naslovom METODOLOGIJE OCEN VPLIVOV TVEGANJA.


SHIFT + A