na glavno vsebino
Vsi oddelki

GTE

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

 

  Spletni portal WCM / InfoGOZD  

Spletni portal WoodChainManager/ InfoGOZD nudi različna interaktivna orodja primerna za organizacijo in optimizacijo del v gozdarstvu.

  http://wcm.gozdis.si/  

  Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet   Shema S4Q je namenjena manjšim proizvajalcem lesnih pelet in temelji na ustreznih delih mednarodnih standardov. Vključeni proizvajalci dokazujejo kakovost pelet z znakom.   http://www.s4q.si/  

 

Spletni portal       Moj Gozdar

 

 

Spletni portal Moj Gozdar je namenjen iskanju ustreznih izvajalcev del gozdarskih storitev.

 

  https://www.mojgozdar.si/  

  Tokovi lesa v Sloveniji   Posek lesa, proizvodnja okroglega lesa, zunanja trgovina z okroglim lesom   http://wcm.gozdis.si/cene-in-tokovi-lesa  

  Cene gozdnih lesnih sortimentov   Spremljanje cen gozdnih lesnih sortimentov v Sloveniji   http://wcm.gozdis.si/cene-okroglega-lesa  

  Cene lesnih goriv   Spremljanje cen lesnih goriv dvakrat letno. V analizo so vključene najpogostejše kategorije trdih biogoriv: polena, sekanci, peleti in briketi.    http://wcm.gozdis.si/cene-lesnih-goriv  

  Cene gozdarskih storitev   V sistem spremljanja cen gozdarskih storitev so vključene cene za sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo, cene strojne sečnje in spravila, cene transporta lesa   http://wcm.gozdis.si/cene-gozdarskih-storitev  

  Kalkulator enot  

Kalkulator enot omogoča okvirne preračune med različnimi enotami (prostorninske, masne, energetske).

  http://wcm.gozdis.si/kalkulator-enot  
               
               

 

SHIFT + A