na glavno vsebino
Vsi oddelki

FIGE

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Dopolnilno zaposleni

 • dr. Gaby DECKMYN
 • prof. Dalibor BALLIAN
 • akad. Reinhart CEULEMANS
 • mag. Andrej BREZNIKAR
 • Rok DAMJANIĆ

Zunanji sodelavci v okviru potekajočih projektov (izbor)

 • Vladko ANDONOVSKI
 • Phil ARAVANOPOULOS
 • Dalibor BALLIAN
 • Franc BATIČ
 • Robert BRUS
 • Reinhart CEULEMANS
 • Tina DIVJAK
 • Dieter ERNST
 • Barbara FUSSI
 • Arthur GESSLER
 • Zoran GRECS
 • Heljä-Sisko HELMISAARI
 • Marina HERMAN PLANINŠEK
 • Miha HUMAR
 • Davorin KAJBA
 • Marina KATANIĆ
 • Marija KOLŠEK
 • Fotis KIOURTSIS
 • Monika KONNERT
 • Igor KŐVEŠ
 • Marko KREFT
 • Irena MAČEK
 • Milan MATARUGA
 • Csaba MATYAS
 • Rainer MATYSSEK
 • Tina MICHIELLI
 • Babette MÜNZENBERGER
 • Nives OGRINC
 • Saša ORLOVIĆ
 • Vlado PLANINŠEK
 • Mike STARR
 • Mari Mette TOLLEFSRUD
 • Živan VESELIČ
 • Dominik VODNIK
 • Håkan WALLANDER
 • Sodelavci v okviru bilateralnih projektov z Brazilijo, Črno Goro in Makedonijo
 • Sodelavci v okviru mednarodnega programa EUFORGEN
 • Sodelavci v okviru SEE projekta PEMURES
 • Sodelavci 7OP EU Capacities projekta EUFORINNO
 • Sodelavci LIFE+ projekta LIFE SySTEMiC idr.
SHIFT + A