na glavno vsebino

Objavljanje v odprtem dostopu

Splošni pogoji za koriščenje finančnih ugodnosti (vavčerjev) v letu 2024

1. Objava sprejeta v objavo v 2024.
2. Pravilna navedba afiliacije dopisnega avtorja,

Pri koriščenju ugodnosti je pomembno, da avtorji/avtorice uporabijo pravilno navedbo afiliacije. Pri objavah je potrebno najprej navesti ime inštitucije in koncu (neobvezno) notranjo organizacijsko enoto: 
Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek ... / Slovenian Forestry Institut, Department ...

3. Uporaba institucionalnega e-naslova (*@gozdis.si).
4. Dodatni pogoji posameznega založnika.

Dopisni avtorji lahko za objave, ki niso upravičene do vavčerjev, pod določenimi pogoji zaprosijo za povračilo stroškov na vsakoletnem razpisu ARIS (https://www.arrs.si/sl/razpisi/24/razp-odprti-dostop-24.asp).

Ugodnosti za avtorje z GIS (po založnikih)

  • Frontiers (10% popust za objavo).
  • Taylor&Francis (določeno število vavčerjev za brezplačno objavo v odprtem dostopu, za nadaljne objave 5% popust).
  • Wiley Online Library (določeno število vavčerjev za brezplačno objavo v odprtem dostopu, za nadaljnje objave 10% popust).

 

 

 

Nazaj
SHIFT + A