na glavno vsebino

Objavljanje v odprtem dostopu

Kratka predstvitev: https://www.uni-lj.si/raziskovalno_in_razvojno_delo/odprta_znanost/prihodnji_dogodek/

Splošni pogoji za koriščenje finančnih ugodnosti (vavčerjev) v letu 2023

1. Objava sprejeta v objavo v 2023.
2. Pravilna navedba afiliacije dopisnega avtorja,

Pri koriščenju ugodnosti je pomembno, da avtorji/avtorice uporabijo pravilno navedbo afiliacije. Pri objavah je potrebno najprej navesti ime inštitucije in koncu (neobvezno) notranjo organizacijsko enoto:
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek ... / University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department ... (Sklep Senata UL);
- Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek ... / Slovenian Forestry Institut, Department ...
3. Uporaba institucionalnega e-naslova (*@gozdis.si, *@bf.uni-lj.si).
4. Dodatni pogoji posameznega založnika.

Dopisni avtorji lahko za objave, ki niso upravičene do vavčerjev, pod določenimi pogoji zaprosijo za povračilo stroškov na vsakoletnem razpisu ARIS (Razpis ARIS za objave do 1. 6. 2023: https://www.arrs.si/sl/progproj/rproj/razpisi/23/razp-odprti-dostop-23.asp).

Ugodnosti za avtorje z GIS (po založnikih)

  • Frontiers (10% popust za objavo).
  • Taylor&Francis (26 vavčerjev za brezplačno objavo v odprtem dostopu, za nadaljne objave 5% popust).
  • Wiley Online Library (1 vavčer za brezplačno objavo v odprtem dostopu, za nadaljnje objave 10% popust).

Ugodnosti za avtorje z BF (po založnikih)

  • Elsevier (177 vavčerjev za brezplačno objavo v odprtem dostopu, za nadaljnje objave 10% popust).
  • Oxford University Press  (15 vavčerjev za brezplačno objavo v odprtem dostopu).
  • Springer (79 vavčerjev za brezplačno objavo v odprtem dostopu).
  • Taylor&Francis (36 vavčerjev, nadalje 5% popust).
  • Wiley Online Library (72 vavčerjev za brezplačno objavo v odprtem dostopu, za nadaljnje objave 10% popust).
  • Drugi.

 

 

Nazaj
SHIFT + A