Po znanje in izročilo prednikov v notranjske gozdove

S projektom želimo preko analize vzpostaviti bazo znanja uporabe lesa na Notranjskem. Z aktivnostmi gozdne pedagogike bomo s strokovnim partnerjem Gozdarskim inštitutom Slovenije, oblikovali in pripravili izobraževalne programe za različne ciljne skupine preko t. i. »učilnic v gozdu« na območju 3 občin.

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: mag. Špela Planinšek

Trajanje: 01.12.2020 - 01.12.2020

Metodološki pristopi k analizam genomske pestrosti in ekološke plastičnosti gomoljik iz naravnih rastišč

S primerjalno genomiko želimo ugotovili 1.) kateri molekularni markerji vodijo široko prilagodljivost ene vrste in ozko specializacijo druge, sicer sorodne vrste; 2.) ali lahko z variabilnostjo pojasnimo geografske vzorce distribucije; 3.) povežemo genomsko pestrost metabolnih poti za tvorbo arom in 4.) molekulske markerje kjerkoli v genomu povežemo z izvorom in kvaliteto gomoljik.

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: dr. Tine Grebenc

Trajanje: 01.12.2020 - 01.12.2020

Innovative VET for key competences in the emerging field of forest bioeconomy

Cilji projekta so: - Povečati znanje in zagotoviti ključne kompetence v bioekonomiji za strokovnjake na področju gozdarstva. - Povečati bazo programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) ter vseživljenjskega učenja (VŽU) v partnerskih državah z inovativnim in celovitim programom usposabljanja na področju bioekonomije v gozdarstvu.

Erasmus+

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Vodja projekta: dr. Nike Krajnc

Trajanje: 01.12.2020 - 01.12.2020

Net4Forest – Mreža znanja za učinkovitejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi

Glavni namen projekta je izobraževanje svetovalne službe ter lastnikov gozdov. Cilj projekta je izmenjava izkušenj in skupno učenje ter oblikovanje inovativnih in javno dostopnih materialov, ki bodo svetovalcem in lastnikom gozdov omogočili pridobitev ustreznih znanj za učinkovito upravljanje z gozdom.

Erasmus+

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Vodja projekta: dr. Nike Krajnc

Trajanje: 01.12.2020 - 01.12.2020

Skladnost in časovno ujemanje med ogljikom vezanim v lesno biomaso in “eddy covariance” oceno neto ekosistemske produkcije za presvetljen gozdnat ekosistem

Skladnost in časovno ujemanje med ogljikom vezanim v lesno biomaso in “eddy covariance” oceno NEP bomo preverili za presvetljen gozdnat ekosistem v Submediteranu v Sloveniji za obdobje 2008-2020. Prevladujoče drevesne vrste na tem območju bodo izbrane za analize sezonske rasti in ocene biomase (nadzemne in podzemne): Quercus pubescens, Pinus nigra in Fraxinus ornus.

Oddelek za prirastoslovje in gojenje gozda

Vodja projekta: doc. dr. Jožica Gričar

Trajanje: 01.12.2020 - 01.12.2020

Odporni obrečni gozdovi kot ekološki koridorji v biosfernem rezervatu Mura-Drava-Donava

Cilj projekta REFOCuS je preprečiti upad gozdov z vgraditvijo odpornosti v obrečne gozdove z zagotavljanjem 1) novih gozdnogojitvenih metod za gospodarjenje in ohranjanje gozdov ter 2) povečanjem razpoložljivosti ustreznega sadilnega materiala, za primere, ko naravna regeneracija izostane.

Interreg

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: dr. Marjana Westergren

Trajanje: 01.12.2020 - 01.12.2020

CHEERS – Cultural HEritagE. Risks and Securing activities

Projekt si bo prizadeval izboljšati zaščito kulturnih virov Alp. V okviru zmanjševanja ranljivosti kulturne dediščine se bo projekt s pomočjo nacionalnih in transnacionalnih orodij ter metod, intervencijskih smernic in državnih shem, spoprijemal s slabo obravnavano temo obvladovanja nesreč in škode zaradi naravnih nesreč.

Interreg

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Anže Japelj

Trajanje: 01.12.2020 - 01.12.2020

LIFE ARTEMIS - OSVEŠČANJE, USPOSABLJANJE IN UKREPANJE ZA INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE V GOZDU

Namen projekta LIFE ARTEMIS je prispevati k zmanjšanju škodljivih vplivov invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost, kar bomo dosegli s povečano osveščenostjo javnosti in z vzpostavitvijo učinkovitega sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje na pojav invazivnih tujerodnih vrst v gozdu.

LIFE

Oddelek za varstvo gozdov

Vodja projekta: dr. Maarten De Groot

Trajanje: 01.12.2020 - 01.12.2020

LIFE

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: prof. dr. Hojka Kraigher

Trajanje: 01.12.2020 - 01.12.2020

Presoja uspešnosti obnove gozdov s sadnjo in setvijo v Sloveniji

Pomemben del projekta predstavlja analiza dosedanje obnove gozdov s sadnjo. V analizo bo zajet pregled obsega  sadnje in setve v površinskem in finančnem smislu ter podana okvirna ocena vpliva sadnje na razvoj gozdov.  

ARRS

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: prof. dr. Hojka Kraigher

Trajanje: 01.12.2020 - 01.12.2020

ROCKtheALPS: Usklajeno kartiranje naravne ogroženosti zaradi skalnih podorov ter zaščitne funkcije gozdov na območju Alp

V projektu ROCKtheALPS se bodo združile alpske države ravno z namenom boljšega prepoznavanja ogroženosti zaradi skalnih podorov, kar lahko zagotovi učinkovitejše ukrepe zaščite.

Interreg

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Mitja Skudnik

Trajanje: 01.12.2020 - 01.12.2020

Razvoj metod zaznavanja poškodb iglavcev zaradi smrekovih in jelovih podlubnikov ter izdelava modelov za napovedovanje namnožitev smrekovih in jelovih podlubnikov v slovenskih razmerah

Začetne znake napada dreves s podlubniki se ugotavlja okularno v okviru javne gozdarske službe, zaradi pregleda ogromnih površin to predstavlja veliko porabo časa. Zaradi velikih površin, težje dostopnih terenov se žarišča podlubnikov odkrijejo prepozno, ko podlubniki že izletijo iz napadenih dreves in nastane gospodarska škoda ter se tako poveča številčnost hroščev kakor tudi napadov dreves, kar vodi v še večjo gospodarsko škodo.

Oddelek za prirastoslovje in gojenje gozda

Vodja projekta: dr. Nikica Ogris

Trajanje: 01.12.2020 - 01.12.2020

Ocena sistema ohranjanja gozdnih genskih virov in stanja gozdnega semenarstva v povezavi z novimi sistemi vzgoje gozdnega drevja

Triletni projekt je potekal v okviru šestih vsebinsko zaokroženih delovnih skupin, v katerih so formalno sodelovali raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije in Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, kot zunanji eksperti pa sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije, izvajalci del, predvsem gozdni semenarji in drevesničarji iz področja RS ter sosednjih držav, ter sodelavci ministrstva, pristojnega za gozdarstvo (MKGP) in evropskih programov in projektov.

ARRS

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: prof. dr. Hojka Kraigher

Trajanje: 01.12.2020 - 01.12.2020

Indikatorji za spremljanje nacionalnega programa gozdov in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v Republiki Sloveniji

Projekt Indikatorji za spremljanje nacionalnega programa gozdov in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v Republiki Sloveniji bo skušal te težave odpraviti z doseganjem mnogih ciljev

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Marko Kovač

Trajanje: 01.12.2020 - 01.12.2020

G(r)ozd za prihodnost

Aktivnosti projketa so namenjene vzpostavitvi učnih procesov, ki se odvijajo v gozdu.

Oddelek za gozdno ekologijo

Vodja projekta: dr. Urša Vilhar

Trajanje: 01.12.2020 - 01.12.2020

FORESDA - Forest-based cross-sectoral value chains fostering innovation and competitiveness in the Danube region

Gozdno-lesna industrija v Podonavski regiji ima velik potencial, da postane gonilna sila trajnostnega in konkurenčnega biogospodarstva. Vendar pa je na makro-regionalni ravni konkurenčnost gozdno–lesarskega sektorja precej oslabljena zaradi pomanj...

Interreg

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Vodja projekta: doc. dr. Jožica Gričar

Trajanje: 01.12.2020 - 01.12.2020

Identifikacija drevesnega koreninskega sistema in spremljanje zadrževanja vode v tleh z označevalnimi poizkusi

V raziskovalnem podoktorskem projektu želimo preveriti ali signal vode (H2O), obogatene v izotopskim razmerjem 18O/16O, lahko zaznamo v CO2, ki izhaja iz debla drevesa.

ARRS

Oddelek za gozdno ekologijo

Vodja projekta: dr. Mitja Ferlan

Trajanje: 01.12.2020 - 01.12.2020

Kratkoročni in dolgoročni odzivi hrastov v submediteranu na ekstremne vremenske dogodke s pomočjo drevesno-anatomskih analiz in eko-fizioloških meritev

V projektu želimo celovito raziskati odziv puhastega hrasta (Quercus pubescens Willd.) v submediteranu na najpomembnejše ekstremne vremenske dogodke.

Oddelek za prirastoslovje in gojenje gozda

Vodja projekta: doc. dr. Jožica Gričar

Trajanje: 01.12.2020 - 01.12.2020

Priprava strokovnih izhodišč za turistično in rekreacijsko rabo gozdov

Namen projekta je ovrednotiti turistično in rekreativno rabo gozdov in prispevati k njuni trajnostni rabi.

Oddelek za gozdno ekologijo

Vodja projekta: dr. Urša Vilhar

Trajanje: 01.12.2020 - 01.12.2020

Vpliv klimatskih sprememb na kambijevo aktivnosti, nastajanje in zgradbo lesa ter produktivnost bukve (Fagus sylvatica L.) in smreke (Picea abies L.) v Sloveniji

Specifični cilji projekta so: podrobneje raziskati mehanizme kambijeve celične produkcije ter sezonske dinamika nastajanja lesa, raziskati vpliv okoljskih dejavnikov na produktivnost dreves, anatomsko strukturo ter posledično lastnosti lesa, oceniti adaptivno sposobnost (strategije) bukve in smreke ter izdelati model odziva dreves spreminjajočim okoljskim razmeram.

ARRS

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Vodja projekta: dr. Peter Prislan

Trajanje: 01.12.2020 - 01.12.2020

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Gozdarski inštitut Slovenije