na glavno vsebino
Gozdovi v ženskih rokah
Seznam projektov

Gozdovi v ženskih rokah

Gozdovi v ženskih rokah
Spletna stran projekta
Status
Aktiven
Vodja projekta
Oddelek
Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Sodelavci
Partnerji
IRSTEA, BRGM, Alp'Georisques, SFS, UL, SFI, UNIPD, DISAFA, ERSAF, PAT-SFF, POLITO, BFW, BMLFUW, LWF, BFH-HAFL

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo pričeli z mednarodnim projektom »Gozdovi v ženskih rokah« Fem4Forest (Forests in Women's Hands). Projekt je financiran v sklopu programa Interreg Danube Transnational Programme. V projekt je vključenih 14 partnerjev iz 10 držav (Slovenija, Hrvaška, Avstrija, Nemčija, Bosna in Hercegovina, Srbija, Romunija, Češka, Bolgarija, Ukrajina). Vodilni partner projekta je Gozdarski inštitut Slovenije, vodja projekta pa dr. Nike Krajnc.

Sestanek projektnih partnerjev v Ljubljani, 6. 9. 2021

V projektu Fem4Forest bomo osvetlili različne vloge žensk v gozdarstvu in širše v gozdno lesnih verigah. Raziskovali bomo različne možnosti bolj aktivnega vključevanja žensk tako v samo gospodarjenje z gozdovi kot tudi na trg dela in v različne nivoje odločanja. Z vrsto pilotnih projektov na območju Podonavja želimo s prenosom idej in primerov dobre prakse predstaviti različne možnosti bolj aktivne vloge žensk.

Glavni cilj projekta je okrepitev gozdarskega sektorja na območju Podonavja na lokalnem, regionalnem in mednarodnem nivoju s pomočjo večjega vključevanja žensk. Projekt ponuja nov in inovativen pristop pri izobraževanju in mentorstvu, ki bo omogočil bolj dejavno vlogo žensk v gozdarskem sektorju.

S primerjalno študijo in z izbiro primerov dobrih praks bomo v sodelujočih državah predstavili razne možnosti zaposlovanja žensk v gozdarstvu. Posebno ciljno skupino v projektu prestavljajo lastnice gozdov, delež le teh narašča, v večini držav pa so neorganizirane in pogosto tudi manj aktivne. Tako bo razvit model Fem4Forest (akcijski načrt, ki temelji na povpraševanju, kampanja za ozaveščanje, mentorstvo in program usposabljanja) za integracijo žensk. Z naslavljanjem problematike mladih in dolgotrajno brezposelnih žensk na podeželju bomo dolgoročno prispevali tudi k višji stopnji zaposlenosti v območju Podonavja.

V slovenskem gozdarstvu zasedajo ženske tudi pomembna delovna mesta, skoraj polovica lastnikov gozdov je žensk in tudi delež gozdark se povečuje. Klub temu pa nimamo društva, ki bi povezovalo ali lastnice gozdov ali gozdarke. V okviru projekta želimo narediti vlogo žensk v gozdarstvu v Sloveniji vidnejše, ponuditi nove možnosti, pokazati primere dobre prakse in v kolikor bo interes, tudi organizirati različne oblike združevanja, izobraževanja in mentorstva.

Naslov: Gozdovi v ženskih rokah - Forests in women ‘s hands
Akronim: Fem4Forest
Številka projekta: DTP3-500-1.2 Fem4Forest
Začetek: 1.07.2020 Zaključek: 31.12.2022
Skupni proračun projekta: 1.6 milijona € (od tega 1,1 milijon € ERDF sredstev)
Partnerstvo: 14 partnerjev, iz 10 držav (7 ERDF, 2 IPA, 1 ENI-UA)
Vodilni partner: Gozdarski inštitut Slovenije

 

Rezultati projekta

Brošura: Dejstva in številke o ženska v gozdarstvu v Sloveniji

Projektni letaki:

1. projektni letak

2. projektni letak

3. projektni letak

Brošuri: Vzornice v gozdarstvu:

Marija Jakopin

Anica Zavrl Bogataj

 

Gozdni sprehod, 21. 6. 2022

Vabilo na gozdni sprehod 2.9.2022

Vabilo na gozdni sprehod 21.6.2022

Vabilo na gozdni sprehod 14.10.2022

 

Okrogla miza, 9. 11. 2021

Vabilo

Prezentacije:

Nike Krajnc, Predstavitev rezultatov anket med ženskami v gozdarstvu

Janja Viher, Trening program za gozdarke ter lastnice gozdov

Darja Stare, Mentorski program za gozdarke ter lastnice gozdov

Katarina Flajšman, Primeri povezovanja žensk v gozdarskem sektorju

 

 • Vabilo, okrogla miza 9.11.2021

  PDF (230 kb)
  Poglej Prenesi
 • Mentorski program za gozdarke ter lastnice gozdov, Darja Stare

  PDF (444 kb)
  Poglej Prenesi
 • Predstavitev rezultatov anket med ženskami v gozdarstvu

  PDF (537 kb)
  Poglej Prenesi
 • Trening program za gozdarke ter lastnice gozdov, Janja Viher

  PDF (451 kb)
  Poglej Prenesi
 • Primeri povezovanja žensk v gozdarskem sektorju, Katarina Flajšman

  PDF (2,523 kb)
  Poglej Prenesi
 • Dejstva-in-stevilke-o-zenskah-v-gozdarstvu-v-Sloveniji

  PDF (16,671 kb)
  Poglej Prenesi
 • projekti/Anica-Zavrl-Bogataj-SLO.pdf

  PDF (2,218 kb)
  Poglej Prenesi
 • projekti/MarijaJakopin_final_SLJ_new.pdf

  PDF (10,594 kb)
  Poglej Prenesi
 • projekti/Vabilo-Fem4Forest-1FW-DKG.pdf

  PDF (228 kb)
  Poglej Prenesi
 • projekti/Vabilo-Fem4Forest-Gozdni-sprehod-Magolnik.pdf

  PDF (260 kb)
  Poglej Prenesi
 • projekti/1.projektni-letak.pdf

  PDF (21,820 kb)
  Poglej Prenesi
 • projekti/2.projektni-letak.pdf

  PDF (10,516 kb)
  Poglej Prenesi
 • projekti/Fem4Forest-Final-project-flyer.pdf

  PDF (5,250 kb)
  Poglej Prenesi
 • projekti/Vabilo-Fem4Forest_gozdni-sprehod_Roznik1.pdf

  PDF (268 kb)
  Poglej Prenesi
SHIFT + A