na glavno vsebino
CHEERS – Cultural HEritagE. Risks and Securing activities
Seznam projektov

CHEERS – Cultural HEritagE. Risks and Securing activities

CHEERS – Cultural HEritagE. Risks and Securing activities
Status
Zaključen
Vodja projekta
Oddelek
Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine
Partnerji
FLA-Fondazione Lombardia per l'ambiente (vodilni partner), Università Cattolica del Sacro cuore, Touring Club Italiano (ITALIJA), INRAE-Institute National de Reserche en Science et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture BRGM-Bureau de recherches Géologiques et Minères Entente de Valabre (FRANCIJA), GIS - Gozdarski inštitut Slovenije CUDHg Idrija (Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija) (SLOVENIJA), BFW-Bundesforschungszentrum fuer Wald AIT-Austrian Institute of Technology GmbH (AVSTRIJA), RCC-Rachel Carson Center for Environment and Society - LMU Munich (NEMČIJA), SUPSI-Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (ŠVICA)

Naravne nesreče, ki pestijo alpska območja (skalni podori, plazovi, poplave, potresi,…), in bodo zaradi podnebnih sprememb v prihodnosti najverjetneje še hujše, kulturni dediščini predstavljajo ogromno grožnjo.

Evropska komisija uvršča projekt CHEERS med projekte, ki bodo prispevali k doseganju ciljev evropskega leta kulturne dediščine. V naslednjih treh letih (2018-2021) se bo izvajal v okoljsko ranljivih alpskih regijah, katerih bogata kulturna dediščina je izraz lokalnih identitet. Alpski prostor ponuja vrsto opredmetenih in neopredmetenih sredstev, ki so osnova identitete alpskega prostora in bistveno prispevajo k lokalnemu gospodarstvu.

Namen:

Projekt si bo prizadeval izboljšati zaščito kulturnih virov Alp. V okviru zmanjševanja ranljivosti kulturne dediščine se bo projekt s pomočjo nacionalnih in transnacionalnih orodij ter metod, intervencijskih smernic in državnih shem, spoprijemal s slabo obravnavano temo obvladovanja nesreč in škode zaradi naravnih nesreč.

Cilj:

Aktivnosti, kot so ocene tveganja, zmanjševanje tveganja in obvladovanje nesreč, se osredotočajo na zaščito ljudi in infrastrukture, medtem ko zaščita kulturnih virov še ni bila ustrezno obravnavana. Projekt bo integriral tri strokovna področja: analizo tveganj, upravljanje s kulturno dediščino in organizacijo reševanja in pomoči ob nesrečah.

Povečali bomo podporo lokalnim skupnostim in ozaveščanje o vplivu naravnih nevarnosti na kulturno dediščino ter povečanje možnosti uporabe smernic in ukrepov za zaščito in reševanje kulturne dediščine tudi v Sloveniji (pilotno območje Idrija).

Sofinancirano, ERDF nepovratna sredstva: 1.693.466 EUR

Novice o projektu na spletni strani Gozdarskega inštituta:

 

Publikacije projekta:

Zaključna delavnica slovenskih partnerjev projekta

https://www.gozdis.si/Aktualni-dogodki/

 

Objavil: Iztok Sinjur

SHIFT + A