V Idriji se je 6.5. začelo tridnevno srečanje partnerjev projekta CHEERS – Cultural HEritage. Risks and Securing Activities. Udeleženci prihajajo iz petih držav alpskega območja: Italije, Avstrije, Nemčije, Francije, in Švice. Srečanje gostita slovenska partnerja, Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija in Gozdarski inštitut Slovenije. Dogodek je namenjen delovnim sestankom znotraj partnerstva, srečanju s skrbnikom programa iz skupnega sekretariata programa Območje Alp, debati z opazovalci projekta glede do sedaj izvedenih in planiranih aktivnosti ter ogledu enega od slovenskih pilotnih primerov – turističnega rudnika Antonijev rov (slike spodaj, foto Bizjak M.).

Spomnimo: triletni projekt bo trajal do aprila 2021, njegov vodilni partner je Fundacija za okolje iz Lombardije. Projekt združuje 12 partnerjev ter preko 30 evropskih opazovalcev, ki si skupaj prizadevamo za boljšo zaščito kulturnih virov Alp, izboljšanje obvladovanja nesreč in zmanjšanje škode zaradi naravnih nesreč, s končnim ciljem podpreti lokalne skupnosti, ozaveščati o vplivu naravnih nevarnosti na kulturno dediščino in povečati možnosti uporabe smernic in ukrepov za zaščito in reševanje kulturne dediščine tudi drugod po Sloveniji.

->Več o projektu

Projekt CHEERS sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj prek programa Interreg Območje Alp.

Pripravili: Mateja Bizjak, mag. Špela Planinšek
Objavil: Iztok Sinjur