Milano, 27. - 28.11.2018 – Predstavniki dvanajstih partnerjev iz Evropske unije smo se zbrali na dvodnevnem srečanju Interreg Območje Alp projekta v glavnem mestu pokrajine Lombardije, Milanu.

Na srečanju partnerjev pod vodstvom italijanskega koordinatorja projekta, Fundacije za okolje iz Lombardije, smo si partnerji prvič izmenjali informacije o opravljenem delu v prvih mesecih projekta. Največ pozornosti je v prvih korakih namenjeno usklajevanju projektnih obvez po določenih delovnih paketih, kontaktom z opazovalci projekta in pripravi gradiv za prvi izdelek projekta – pregledu obstoječih gradiv o kulturni dediščini Alp in varovanju pred naravnimi nesrečami.

Projekt naslavlja vse vrste kulturne dediščine (premične, nepremične,..) na območju Alp. V alpskem prostoru se nahaja vrsta objektov, ki so osnova identitete alpskega prostora in prispevajo k lokalnemu gospodarstvu, predvsem turizmu, in jih želimo pred naravnimi nesrečami čim uspešneje zaščititi. V Milanu smo si s tem namenom ogledali projekt »kulturnega prostovoljstva«, s katerim so mnoge objekte (cerkve, muzeje) obudili s pomočjo prostovoljcev, ki turistom ponujajo svoja znanja.

Pilotno območje v Sloveniji pokriva širšo okolico mesta Idrija. Za projekt so posebej pomembna območja Klavž na Idrijci in Belci, območje starega mestnega jedra Idrije s turističnim rovom - Antonijev rov ter vodni kanal Rake. Za gozdarje so zanimivi tudi številni ohranjeni mejni kamni, ki so omejevali idrijske rudniške gozdove.
Projektni partnerji se bomo naslednjič zbrali na začetku maja 2019 v Sloveniji, kjer si bomo natančneje ogledali slovensko pilotno območje in dosedanje ukrepe za varstvo in zaščito kulturne dediščine.

Cilj projekta je podpora lokalnim skupnostim in ozaveščanje o vplivu naravnih nevarnosti na kulturno dediščino ter povečanje možnosti uporabe smernic in ukrepov za zaščito in reševanje kulturne dediščine tudi v Sloveniji.
Projekt CHEERS sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj prek programa Interreg Območje Alp.

Več informacij:

Gozdarski inštitut Slovenije
dr. Anže Japelj
* anze.japelj@gozdis.si * +386 1 200 78 00

Objavil: Iztok Sinjur