V četrtek, 15.11.2018, se je v dvorani Gozdarskega inštituta Slovenije odvila konferenca pod okriljem projektov BioVill in ForBioEnergy z naslovom »Tržno uveljavljanje obnovljivih virov energije in podpora povečani rabi lesne biomase«.

Obnovljivi viri energije lahko pomembno prispevajo k razvoju podeželja, k ustvarjanju novih delovnih mest in k oblikovanju energetsko neodvisnih krajev. Na konferenci so bili predstavljeni različni koncepti učinkovite rabe obnovljivih virov energije, predstavljen je bil razvoj energetsko samooskrbnega kraja, priložnosti, ki jih ponuja lesna biomasa in začetki energetske neodvisnosti v Sloveniji. Dogodek smo zaključili s skupinsko razpravo udeležencev.

PROGRAM IN PREDSTAVITVE

 • 9:00 Otvoritev dogodka
 • 9:15 Razvoj energetsko samooskrbnega kraja Dole pri Litiji: trenutno stanje in pogled naprej (Jože Prah, predstavnik kraja Dole pri Litiji)
 • 9:45 Možnosti za vzpostavitev daljinskih sistemov na lesno biomaso kot osnove za energetsko neodvisne kraje: pregled stanja in priložnosti za pridobivanje sredstev (Uroš Habjan, Ministrstvo za infrastrukturo)
 • 10:00 Pomen daljinskih sistemov za izboljšanje kakovosti zraka v Sloveniji v Strategiji umne rabe lesne biomase za ogrevanje (Jože Jurša, Ministrstvo za okolje in prostor)
 • 10:30 Primer dobre prakse iz Avstrije: Planning, optimization, quality management and operating DH (Franz Moser, Bioenergie Service Gen.m.b.H)
 • 11:15 Odmor s kavo
 • 11:45 Spodbude Eko sklada za obnovljive vire in učinkovito rabo energije (Mojca Vendramin, Eko sklad)
 • 12:00 Analiza energetskega potenciala južnega Pohorja (Veronika Valentar, KGZ-Maribor)
 • 12:30 Potenciali za energetsko samooskrbo in razvojne rešitve občine Zreče (kombinacija turističnih potencialov in sodobne energetske rešitve) (Matjaž Korošec, Občina Zreče)
 • 13:00 Lokalni semafor podnebnih aktivnosti s poudarkom na energetski neodvisnosti občin ter prikaz stanja danes (Jure Čižman, Institut "Jožef Stefan")
 • 13:20 Potenciali in možnosti rabe lesne biomase v Sloveniji (Nike Krajnc, GIS)
 • 13:45 Razprava in pogostitev udeležencev

Objavil: Iztok Sinjur