na glavno vsebino
ForBioEnergy
Seznam projektov

ForBioEnergy

ForBioEnergy
Status
Zaključen
Vodja projekta
Oddelek
Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Partnerji
Italija, Slovenija, Španija, Hrvaška

Pomemben del sredozemskih gozdov leži v zavarovanih območjih in kljub temu, da predstavljajo veliko priložnosti za proizvodnjo lesne biomase, obstajajo določene omejitve pri njenem pridobivanju in nadaljnji rabi v energetske namene.

Glavni cilj projekta ForBioEnergy je analiziranje možnosti pridobivanja, predelave in rabe lesa v energetske namene v zavarovanih območjih in iskanje rešitev v okviru vseh omejitev, ki jih imajo zavarovana območja. Tekom projekta bomo iskali transnacionalne rešitve za zmanjševanje ovir, ki zavirajo razvoj sektorja in samega načrtovanja izkoriščanja biomasnih potencialov, hkrati pa ohranjajo biotsko pestrost zavarovanih območij.

Tudi v Sloveniji imamo veliko zavarovanih območji, kjer gozdovi in površine v zaraščanju predstavljajo pomemben vir lesa za energetske namene. Tekom projekta želimo v sodelovanju z upravljavci izbranih zavarovanih območji poiskati načine kako spodbuditi pridobivanje in rabo lesa v energetske namene. Naš cilj je raba lokalno pridelanih lesnih goriv za ogrevanje javnih stavb v zavarovanem območju.

V projektu je 9 partnerjev iz 4 evropskih držav:
Italija:
- Sicily Region - Councillorship for Agriculture, Rural Development and Mediterranean Fishing Regional, Department for the Rural and Territorial Development (vodilni partner)
- Municipality of Petralia Sottana
- EnviLand Ltd.
Slovenija:
- Gozdarski inštitut Slovenije
- Regional Development Agency Green Karst Ltd.
Španija:
- The Forestry Municipalities Association of Comunitat Valenciana
- Valencia Official Chamber of Commerce, Industry, Services and Shipping
Hrvaška:
- Zadar County
- Public institution Nature Park Velebit

Informacije o delu na projektu ForBioEnergy redno objavljamo na Facebook strani Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko

Ostale povezave:
https://forbioenergy.interreg-med.eu/
Facebook: @ForBioEnergy
Twitter: @ForBioEnergy
LinkedIn: www.linkedin.com/groups/13530086

SHIFT + A