na glavno vsebino
Projekti PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA
Seznam projektov

Projekti PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA

Projekti PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA
Status
Aktiven

eGOZD – Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo

Trajanje projekta: 1. avgust 2020 - 31. julij 2023

Celotna vrednost projekta: 347.222,86 €

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Več o projektu: https://www.gozdis.si/projekti/eGOZD/

 

Mejice kot podpora biotski raznolikosti, ohranjanju tradicionalnega in izginjajočega kulturnega vzorca slovenskega podeželja ter zagotavljanju ekosistemskih storitev

Trajanje projekta: 25. maj 2021 - 24. maj 2024

Vrednost sofinanciranja znaša 248.605,02 €.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Več o projektu: https://www.gozdis.si/projekti/EIP-16.5-Mejice/

 

Pilotiramo spravilo lesa z izboljšano mobilno gozdarsko žičnico in inoviramo nov način izdelave lesenih objektov iz manj vrednega lesa

Trajanje projekta: 9. julij 2020 – 9. julij 2023 

Celotna vrednost projekta: 83.393,03 €, od tega sofinanciranje v višini 74.661,62 €.

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Več o projektu: https://www.gozdis.si/projekti/eip_zicnice/

 

Več informacij:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Program razvoja podeželja RS (www.program-podezelja.si/).

SHIFT + A