na glavno vsebino
Pilotiramo spravilo lesa z izboljšano mobilno gozdarsko žičnico in inoviramo nov način izdelave lesenih objektov iz manj vrednega lesa
Seznam projektov

Pilotiramo spravilo lesa z izboljšano mobilno gozdarsko žičnico in inoviramo nov način izdelave lesenih objektov iz manj vrednega lesa

Pilotiramo spravilo lesa z izboljšano mobilno gozdarsko žičnico in inoviramo nov način izdelave lesenih objektov iz manj vrednega lesa
Status
Aktiven
Oddelek
Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Partnerji
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Izidor Černigoj, Kmetija Podobnik, Bojan Majdič, Kmetija Volk, Melita Stegel, Izobraževanje, Tamara Urbančič s. p., Gozdarski inštitut Slovenije; MEDINVAR, Bogdan Plesničar s.p.

TRAJANJE:   9. 7. 2020 – 9. 7. 2023 

VREDNOST  projekta:  83.393,03 €  od tega sofinanciranje v višini  74.661,62 €

PROJEKT je SOFINANCIRAN  s strani Evropske  unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

POVZETEK:

Znanje, veščine in spretnosti, pridobljene v več projektih in izobraževanjih v tujini, želijo učitelji SGLŠ Postojna v okviru prijavljenega projekta širiti tudi izven meja šole, med kmete, nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetijah, samostojne podjetnike in drugo zainteresirano javnost – na vsaj dveh področjih:

 • področje spravila lesa z okolju prijaznejšim spravilom lesa, z mobilno gozdarsko žičnico, ki je plod slovenskega znanja in je narejena v SLO (s priporočili morebitnih izboljšav za proizvajalca) in
 • z inovativnim načinom izdelovanja malih lesenih objektov iz drogovnjakov, lesa hlodovine, ki je najpogosteje nebodigatreba odpadek – sedaj pa dobiva ne samo uporabno vrednost ampak tudi prispeva k skladiščenju CO2 (in obenem nudi lastnikom širjenje ponudbe in dodaten vir financiranja na kmetiji…).

Zaradi spremenjenih podnebnih razmer, zaradi omejitev gospodarjenja z gozdovi na zaščitenih območij, zaprtosti terena z vlakami, oteženega načina spravila lesa zaradi lastništva ter nepoznavanja žičnega spravila, smo se odločili, da bomo pilotno preizkusili obliko spravila lesa z mobilno gozdarsko žičnico in iz lesa nižje kvalitete naredili inovativen produkt. V Primorsko - Notranjski regiji se ni uporabljalo tovrstnega načina spravila lesa in tovrstnega inovativnega produkta, zato tudi nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, gozdarska podjetja, gozdarska svetovalna služba (ZGS) in lastniki gozdov nimajo izkušenj pri tovrstni obliki spravila lesa in načina izdelave produkta lesenih konstrukcij. Preizkus spravila lesa z mobilno gozdarsko žičnico sodi pod UVEDBO NOVE PRAKSE IN PREIZKUS NOVE TEHNOLOGIJE, ki se jo bo praktično implementiralo na kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti gozdove na težko dostopnih terenih. Z uvajanjem takega spravila lesa se bo na tem področju tudi povečala intenziteta gospodarjenja z gozdovi in ustvarila možnost novih delovnih mest. Tudi pri tem načinu spravila lesa morajo lastniki zaradi različnih vzrokov v svojem gozdu posekati manjše debeline smreke ali bora, tako imenovane drogovnjake, ki na trgu dosegajo zelo nizke vrednosti. Projekt ponuja ekonomsko zanimivo rešitev za tak les: NOV PROIZVOD – MALI LESENI OBJEKT v nekaj različicah (strojno lopo, nadstrešek za druženja, za oddih, otroška igrala…).

V ta namen bosta učitelja na Danskem naučeno znanje prenesla na sodelujoče v projektu, da bodo lahko sami znali izbrati primerno drevje - drogovnjake in tudi izdelati različne male lesene objekte, ki sodijo v kategorijo pomožnih objektov, za katere se ne potrebuje pridobiti gradbeno dovoljenje.

Tako se bo:

 • povečala  usposobljenost v gozdarstvu vseh sodelujočih (kmetij, strokovnjakov, svetovalcev, izobraževalcev, dijakov, zainteresirane javnosti…),
 • praktično preizkusila uporaba nove tehnologije z namenom spodbujanja vlaganj v gozdarstvo,
 • ohranjala biotska raznovrstnost v gozdovih, saj uporaba mobilne gozdarske žičnice veliko manj poškoduje gozdno rastje (in s tem ohranja biodiverziteto) kot klasično spravilo lesa (vlake, erozija…).
 • pričakuje se povečanje tržne usmerjenosti kmetij (večji obseg spravila lesa ter izdelava malih lesenih objektov),
 • z okolju prijazno izdelavo malih lesenih objektov bo spodbujena večja uporaba lesa na dvorišču, ki bo zaradi dodane vrednosti preproste izdelave vsekakor dosegal višjo vrednost in
 •  razširjanje rezultatov bo pripomoglo k uveljavitvi te nove prakse in novega proizvoda v širšem prostoru Slovenije.

GLAVNI CILJ je preizkusiti posodobljeno oziroma prilagojeno tehnologijo (mobilna gozdarska žičnica) in na nov način izdelati nove proizvode (male lesene objekte) ter jih v praksi na vključenih kmetijah tudi pilotno realizirati – neposreden prenos znanja v prakso.

PRIČAKOVANI KLJUČNI REZULTATI: 

 • Usposobljene osebe (10) za delo z mobilno gozdarsko žičnico.
 • Izdelana analiza terena (2x), kjer je najboljši možni način spravila lesa z mobilno gozdarsko žičnico.
 • Vzpostavitev mobilne gozdarske žičnice (2x).
 • Usposobljene osebe (10) za izdelavo malih lesenih objektov.
 • Izdelani 4 mali leseni objekti.
 • Prenos znanja v prakso.
 • Proizvajalec mobilne gozdarske žičnice bo dobil poročilo  o preizkusu delovanja in morebitne predloge za izboljšavo.
 • Kmetije se bodo horizontalno povezale.
 • Predstavitev rezultatov projekta splošni javnosti z uporabo različnih komunikacijskih sredstev.

 

SHIFT + A