S koncem februarja 2019 smo zaključili triletni projekt BioVill – Increasing the Market Uptake of Sustainable Bioenergy (Obzorje 2020), v katerem je Gozdarski inštitut Slovenije skupaj z izbranim ciljnim krajem Dole pri Litiji sodeloval kot projektni partner. Glavni namen projekta je bil podpora dolgoročnemu povečanju rabe lokalnih obnovljivih virov energije, pridobljenih na trajnosten način in spodbujanje vzpostavitve krajev ogrevanih z lesom in sicer s podporo vzpostavitve daljinskega sistema ogrevanja ali individualnih modernih kotlov na lesno biomaso.

Da bi se razvoj kraja Dole pri Litiji nadaljeval tudi po zaključku projekta, so ključni deležniki v petek, 22. februarja 2019, podpisali pismo o sodelovanju. S tem so potrdili aktivno vključenost v diskusijo tekom celotnega obdobja trajanja projekta in se zavezali k razvoju prvega kraja ogrevanega z lesom v oglarski deželi tudi po zaključku projekta. Podpisniki so se zavezali k doseganju strateških ciljev o rabi energije iz obnovljivih virov, ki so bili vzpostavljeni tekom projektom Biovill, in k realizaciji daljinskega sistema ogrevanja na lesno biomaso na Dolah pri Litiji. Vse to z namenom prispevati k razvoju kraja, izboljšati kakovost bivalnega okolja in začeti pot k energetski neodvisnosti kraja. Vsi podpisniki so se s podpisom pisma o sodelovanju strinjali, da so zainteresirani za izgradnjo skupnega objekta na Dolah pri Litiji, ki bo združeval gasilski dom, dom oglarjev, turistično informacijski center in v katerem se bo nahajala kotlovnica daljinskega sistema ogrevanja na lesne sekanace. Projekt izgradnje objekta bo v prvi fazi vodila občina Litija.

Zapisala: Darja Stare
Objavil: Iztok Sinjur