14. Slovensko posvetovanje o varstvu rastlin in podelitev priznanj zaslužnim članom

5. in 6. marca 2019 je v Mariboru potekalo 14. Slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, ki ga je organiziralo Društvo za varstvo rastlin Slovenije (DVRS) v sodelovanju s Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede, Kmetijsko gozdarskim zavodom Maribor ter Biotehniško fakulteto, Oddelkom za agronomijo. Na posvetu so bili predstavljeni strokovni in znanstveni prispevki, zajete pa so bile vse teme varstva rastlin.

Posvetovanje je bilo kmetijskega značaja, dotaknili pa so se tudi aktualne gozdarske tematike. Strokovnjaki so poudarili, da je treba lastnike gozdov bolj ozaveščati o povečanem številu organizmov v gozdu (podlubniki, invazivne rastlinske vrste) in o pomenu dobrega zdravstvenega stanja gozdov.

DVRS na posvetovanju vsako leto podeli priznanja zaslužnim članom.

Izr. prof. dr. Dušan Jurc je za svoje znanstveno in strokovno delo na področju varstva rastlin in gozdov v Sloveniji prejel srebrno značko Društva za varstvo rastlin Slovenije. Izr. prof. dr. Dušan Jurc je od leta 1980 zaposlen na Gozdarskem inštitutu Slovenije na Oddelku za varstvo gozdov. S svojim strokovnim, znanstvenim in pedagoškim delom je znatno prispeval k znanosti na področju varstva rastlin in gozdov.

Izr. prof. dr. Dušanu Jurcu za prejeto priznanje iskreno čestitamo!

Podelitev srebrne značke za posebne zasluge na področju varstva rastlin (Foto: DVRS)

Več o posvetu na spletni strani Društva za varstvo rastlin Slovenije http://www.dvrs.bf.uni-lj.si 

Zapisala: Anica Simčič
Gozdarski inštitut Slovenije
Objavil: Iztok Sinjur

Član s posebnimi zaslugami, izr. prof. dr. Dušan Jurc (Foto: Nikica Ogris)