Mestna občina Ljubljana je skupaj z Gozdarskim inštitutom Slovenije in družbo Slovenski državni gozdovi uredila novo pešpot na Rožnik, ki so jo poimenovali kar »Pot ob Gozdarskem inštitutu Slovenije«. V petek, 4. 10. 2019, so slovesno otvorili novo rekreacijsko pot, kjer je bila prej vlaka za spravilo lesa. Ljubljanska občina je na približno 400 m dolgi pešpoti uredila odvodnjavanje, lesene stopnice, lesen most z ograjo ter sanirala degradirana območja večletne uporabe. Tla na poti so bila mestoma močno erodirana, vegetacija tam ni več uspevala, korenine dreves so bile poškodovane. Na novi poti je preprečeno odnašanje tal, gibanje po poti pa je olajšano.

Slika 1: Nove lesene stopnice in ograja na Poti ob Gozdarskem inštitutu Slovenije (foto: I. Sinjur)

Obnova poti je bila izvedena z minimalnimi posegi, za gradnjo pa so uporabili lokalne materiale. Pod novo postavljenim mostom so tla ostala poškodovana v opomin na posledice, ki jih povzroča množična rekreacija na površinah, ki za to niso primerno urejene.

Slika 2: Predstavniki različnih institucij  ob ovoritvi nove pešpoti (foto: I. Sinjur)

Pot so otvorili prof. Janez Koželj, podžupan Mestne občine Ljubljana, gospa Živa Vidmar, tajnica Olepševalnega društva Rožna dolina ter svetnica Četrtne skupnosti Rožnik, doc. dr Lado Kutnar, predsednik znanstvenega sveta Gozdarskega inštituta Slovenije, gospod Zlatko Ficko, direktor družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o ter gospa Nataša Jazbinšek Seršen, vodja Oddelka za varstvo okolja MU MOL.


Slika 3: doc. dr. Lado Kutnar na otvoritvi v imenu Gozdarskega inštituta Slovenije (foto: I. Sinjur)