Začetek poletja je na Gozdarskem inštitutu Slovenije pomenil tudi začetek obsežnega popisa gozdov – Nacionalne gozdne inventure 2020 (NGI 2020). Raziskovalci Oddelka za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine so, v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, pripravili nov in mednarodno usklajen veliko površinski popis stanja gozdov.


Slika 1: Mreža stalnih vzorčnih ploskev na paneli 1 - NGI 2020
 
Popis poteka na stalnih vzorčnih ploskvah razporejenih na vzorčni mreži gostote 2 x 2 km po sistemu panelnega neuravnanega sistematičnega vzorčenja. V letu 2020 se izvaja popis na prvem panelu, v letu 2021 se načrtuje popis drugega panela, leta 2022 tretjega in leta 2023 četrtega, s katerim se bo zaključil prvi cikel Nacionalne gozdne inventure (2020-2023). Panelni sistem predstavlja nov korak v zbiranju informacij o stanju in razvoju gozdov, njegove glavne prednosti pa so:

• dovolj velik vzorec ploskev za konsistentne podatke o stanju gozdov na državni ravni in za potrebe stratifikacije podatkov na regionalni ravni,
• reprezentativnost vzorčnih ploskev in zanesljivost podatkov,
• bolj specializiran kader in manjša ekipa sodelavcev, kar zmanjša možnost subjektivnih napak.

Na dvodnevnem uvajalnem seminarju so se popisovalci spoznali z vsemi kazalci vezanimi na vzorčno ploskev in drevesa na njej, ki jih bodo zabeležili na terenu. Na terenskem izobraževanju pa so se seznanili s terensko in programsko opremo ter postopkom snemanja kazalcev. V popisu bo sodelovalo 5 stalnih ekip sodelavcev zaposlenih na GIS in ZGS.

Informacije o popisu: mitja.skudnik@gozdis.si