Spremljanje stanja gozdov v okviru Monitoringa gozdov in gozdnih ekosistemov (MGGE) na sistematični mreži 4 km × 4 km se je začelo z letom 2000. Do danes se je ponovilo še dvakrat, v letih 2007 in 2012. Letos je popis prilagojen vnosu s tabličnimi računalniki in najnovejšo opremo za merjenje višin.

Večina kazalnikov MGGE se je tekom let razvijala skladno z razvojem potreb po podatkih in tehnik monitoringa. Za usmerjen razvoj je bil zelo pomemben vpliv številnih mednarodnih priporočil, procesov in projektov, zato je slovenski popis danes mednarodno primerljiv in metodološko harmoniziran.

Zbrani podatki o stanju slovenskih gozdov bodo namenjeni odločevalcem in splošni javnosti ter mednarodnim zbirkam podatkov o gozdovih.
Nedavno pa je izšlo tudi najnovejše Poročilo o stanju gozdov 2017.

Dodatne informacije:
Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine
Dr. Mitja Skudnik (mitja.skudnik@gozdis.si)

Objavil: Iztok Sinjur