Memorandum je dvostranski dogovor dveh znanstveno raziskovalnih institucij o projektnem sodelovanju, kjer bo slovensko-kitajsko raziskovalno partnerstvo še posebno pozornost namenjalo trajnostnemu gospodarjenju z gozdovi, soočanju z izzivi, ki jih prinašajo podnebne spremembe, vprašanju biotske raznovrstnosti in spodbujanju zelenega gospodarstva.

Podpis memoranduma je potekal po zaključku prve mednarodne konference o sodelovanju na področju raziskovanja in izobraževanja med Kitajsko in državami Srednje in Vzhodne Evrope, ki je potekala okviru koordinacijskega mehanizma 16+1 za gozdarstvo 30. in 31. oktobra 2017, v Pekingu.

Memorandum odraža večletno uspešno sodelovanje obeh držav na področju gozdarstva in tudi na področju znanstvenega in tehnološkega sodelovanja ter tako daje zagon in priložnost novim skupnim mednarodnim projektom.
(Vir: MKGP)