Generalna skupščina Združenih narodov je leto 2020 razglasila za mednarodno leto zdravja rastlin.

Z ohranjanjem zdravih rastlin varujemo okolje, naravo, biotsko raznovrstnost in zmanjšujemo negativne učinke podnebnih sprememb.

Zdravje rastlin je disciplina, ki z uporabo različnih ukrepov nadzoruje in preprečuje širitev rastlinskih bolezni in škodljivcev, ki povzročajo bolezni in poškodbe rastlin, na nova območja, posebno pozornost pa namenja mednarodni trgovini.

Rastlinske bolezni in škodljivci se zaradi povečevanja mednarodne trgovine in posledic klimatskih sprememb hitro širijo na nova območja. Posledično lahko nove rastlinske bolezni in škodljivci povzročijo veliko škodo domorodnim rastlinam, tudi v gozdovih. Varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi in škodljivci je učinkovitejše od izvajanja naknadnih ukrepov za izkoreninjenje teh bolezni in škodljivcev, saj je za slednje potrebnega več napora, časa in denarnih sredstev. Pri varstvu rastlin je zelo pomembno tudi spremljanje na navzočnost rastlinskih bolezni in škodljivcev, saj lahko le s pravočasnimi ukrepi ustrezno zaščitimo rastline in njihovo zdravje.

V Sloveniji je za zdravje rastlin pristojna Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Zdravstveno varstvo rastlin pa je organizirano preko pooblaščenih inštitucij.
Aktivnostim promocije zdravja rastlin v gozdovih se pridružuje tudi Gozdarski inštitut Slovenije.

Varujmo rastline, naš vir življenja.

Več: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/mednarodno-leto-zdravja-rastlin/ 

Zapisal: Simon Zidar