Na različnih lokacijah smo izvedli meritve sadik bukve, smreke, jelke, gorskega javorja, belega gabra, doba in črnega bora. Število do sedaj izmerjenih sadik po vrstah in različnih lokacijah je prikazano v reglednici:

Vrsta Lokacija sadnje Število sadik
bukev Jezersko 50
  Pokljuka 61
  Vrhnika 377
  Podvelka 100
  Otočec 205
  Podkraj 214
  skupaj bukev 1007
dob Vodranci 100
gaber Vodranci 100
g. javor Jezersko 50
  Otočec 30
  Pokljuka 100
  skupaj javor 180
črni bor Cerje 200
smreka Jezersko 51
  Vrhnika 380
  Podkraj 313
  skupaj smreka 744
jelka Podvelka 100