Projekt ZAGON naslavlja problematiko upravljanja območij Natura 2000 v kontekstu podnebnih in družbenih sprememb. Ta so podvržena prilagojenemu upravljanju, katerega cilj je uravnoteženo sobivanje človeka in narave. Raznolikosti interesov predstavlja upravljavcem izzive, ki jih je mogoče uspešno reševati le z odprtim dialogom med različnimi deležniki.

Ena od projektnih aktivnosti zajema niz participativnih delavnic, ki omogočajo izmenjavo stališč in pogledov o vlogi območij Natura 2000 ter priložnostih in izzivih, ki jih prinašajo. Od marca 2023 smo v sodelovanju s projektnimi partnerji (Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS za varstvo narave, Zavod za turizem in promocijo Grosuplje) izvedli štiri delavnice in sicer v Krajinskem parku Radensko polje, na Menini Planini, Raduhi in Turnovki, v jeseni načrtujemo še delavnico v Krajinskem parku Rački ribniki-Požeg.

Po uvodni predstavitvi ciljev projekta, načrtovanih ukrepih v pilotnih območjih ter koncepta ekosistemskih storitev, sledi participativni del delavnice, v katerem udeleženci s pomočjo različnih metod identificirajo bistvene koristi narave, konflikte pri rabi prostora ter iščejo oz. predlagajo prihodnjo smer razvoja.

Na delavnicah o smeri prihodnega razvoja pilotnih območij Menina Planina, Raduha in Turnovka so bili deležniki enotni, da največjo težavo predstavljajo množična rekreacija, kršenje pravil (vožnja z motornimi sanmi, štirikolesniki, kros motorji, avtomobili...) ter pretirano nabiranje gozdnih sadežev. Deležniki menijo, da je treba omenjeno problematiko reševati na različne načine: z vzgojo otrok v vrtcih in šolah, s prodornimi kampanjami ozaveščanja splošne javnosti, z zapornicami na nekaterih gozdnih cestah, okrepitvijo nadzora in kaznimi za kršitelje. Zelo velik problem na planinskih pašnikih predstavljajo tudi napadi volkov na drobnico. Pašne skupnosti zahtevajo povečan odvzem volkov iz narave, sicer bodo pašo na planinskih pašnikih opustili, kar bo zaradi izginjanja kulturne krajine imelo negativne posledice za širšo družbo.