IUFRO ali Mednarodna zveza gozdarskih raziskovalnih organizacij je najstarejše znanstveno združenje na svetu. Ob 125. obletnici delovanja je zveza organizirala svetovni kongres, ki je od 17. do 22. marca potekal v Freiburgu. V slabem tednu dni je bilo na konferenci predstavljenih kar 2000 prispevkov: ustnih prezentacij, posterjev in predavanj. Jubilejnega kongresa se je udeležilo več zaposlenih Gozdarskega inštituta Slovenije, ki so predstavili svoje prispevke. Intenzivno so sodelovali tudi v posebej organizirani sekciji projekta Lifegenmon na temo genetskega monitoringa.

Kongres ob 125. obletnici IUFRA je gostil pet vabljenih predavateljev z vsega sveta. Med njimi je bila tudi prof. dr. Hojka Kraigher z Gozdarskega inštituta Slovenije, ki je s predavanjem Skrita biotska pestrost in gozdna dinamika (Hidden biodiversity and forest dynamics) edina v peterici zastopala Evropo. Intervju s prof. dr. Hojko Kraigher za IUFRO si lahko preberete tukaj.