Ekosistemske storitve v zadnjem času pridobivajo na pomenu in pritegujejo pozornost javnosti. Ker so kmetijska zemljišča dobesedno eden od temeljev ekosistemskih storitev, ki pa širši javnosti niso dobro poznana, smo 18. 10. 2023 na Gozdarskem inštitutu Slovenije v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE organizirali hibridno delavnico z naslovom “Ekosistemske storitve kmetijskih zemljišč s poudarkom na klimatskih spremembah”.

Šlo je za tretjo delavnico iz serije delavnic s tematskega področja "Učinkovita in okolju prijazna raba kmetijskih zemljišč". Namen delavnice je bil predstaviti ekosistemske storitve in obravnava ekosistemskih storitve tal kmetijskih zemljišč, ki so pomembne za delovanje okolja, kroženje snovi in ciklusa ogljika ter so pomembne za podnebje na lokalni in globalni ravni. Delavnica je pojasnila ekosistemsko vrednost kmetijskih zemljišč in pomen ohranjanja kmetijskih zemljišč z okoljskega in podnebnega vidika.

Vodja delavnice, dr. Borut Vrščaj, priznan pedolog s Kmetijskega inštituta Slovenije, je v prvem delu delavnice prikazal splošne ekosistemske storitve in ekosistemske storitve tal, v drugem delu je podrobno predstavil ekosistemske storitve tal ter v tretjem delu predstavil uporabo in primere vrednotenja ekosistemskih storitev tal.

Dogodka se je v živo udeležilo 20 udeležencev, še dodatnih 24 pa je delavnico spremljalo na daljavo.

Posnetke tokratne spletne delavnice si lahko ogledate na povezavah:

Sklop 1: Ekosistemske storitve in ekosistemske storitve tal

Sklop 2: Ekosistemske storitve tal

Sklop 3: Uporaba in primeri vrednotenja ekosistemskih storitev