V sredo, 17.5.2023, smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli delavnico UČINKOVIT IN TRAJEN PRENOS ZNANJA, prvo s tematskega področja "Prenos znanja". Glavni namen delavnice je bil predstaviti učinkovite metode prenosa znanja s področja blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe, ki lahko bistveno prispevajo k doseganju podnebnih zavez. V dobi informacijske družbe je pomembno, da verodostojne informacije pridejo do ključnih uporabnikov. Pri tem je treba uporabiti metode in komunikacijske kanale, ki so prilagojeni ciljnim skupinam oz. uporabnikom.

Delavnica je bila namenjena odločevalcem (ministrstva), svetovalnim, strokovnim in inšpekcijskim službam, prostorskim načrtovalcem in drugim zainteresiranim deležnikom. Dogodka, ki je potekal v živo, se je udeležilo 19 udeležencev.

Na začetku delavnice je dr. Boštjan Mali, vodja projekta LIFE IP CARE4CLIMATE na Gozdarskem inštitutu Slovenije, pozdravil navzoče, predstavil vodjo delavnice Klemena Strmšnika iz podjetja ZaVita d.o.o  in zaželel uspešno delavnico.

V prvem sklopu delavnice je vodja delavnice predstavil kaj je znanje, kako ga uporabljamo, kako poteka njegov prenos, kaj so ciljne skupine, zakaj so pomembne, kako jih prepoznamo in katere so njihove značilnosti. Sledil je prvi korak praktične vaje. Udeleženci smo dobili nalogo, da identificiramo ključne ciljne skupine zaposlenih v naših institucijah ter njihove značilnosti in potrebe.

Po odmoru za kavo je sledil drugi sklop, v katerem so predstavniki ZaVite d.o.o. predstavili različne pristope k prenosu znanja, ki so jih podkrepili z več praktičnimi primeri. V drugem koraku praktične vaje smo za vsako identificirano ciljno skupino iz koraka 1, določili najbolj primeren način prenosa znanja ob upoštevanju njenih predhodno opredeljenih značilnosti in potreb.

Po kosilo je sledil tretji sklop, v katerem smo nadaljevali s 3. korakom praktične vaje. Izbrali smo le eno predhodno opredeljeno ciljno skupino, za katero smo pripravili scenarij za izvedbo dogodka, namenjenega prenosu znanja, ki smo ga pridobili na vsebinskih delavnicah LIFE IP CARE4CLIMATE na sodelavce znotraj institucije. Sledilo je poročanje po skupinah, razprava ter zaključne misli vodje delavnice.

Že sedaj vabljeni na naslednji delavnici iz sklopa »Prenos znanja«, ki bosta predvidoma 6. septembra in 4. oktobra 2023.