70. obletnico je BF obeležila z osrednjim slavnostnim dogodkom, Svečano akademijo ob 70 letnici Biotehniške fakultete, ki se je odvila v ponedeljek, 16. oktobra 2017, v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Ob jubileju je dekan BF dr. Miha Humar izpostavil, da so za Biotehniško fakulteto pomembne raziskave od biologije preko prehranske in lesne verige do krajinske arhitekture, izobraževanja, raziskovalnega dela, in prenos znanja za razvoj slovenske in unijine družbe. Spomnil je, da je fakulteta v zadnjih 30 letih naredila tudi velik korak k znanstveni odličnosti.

Slavnostni govornik na Svečani akademiji je bil nekdanji evropski komisar Janez Potočnik, ki je poudaril, da so "skupna podlaga vseh študijskih in znanstvenih disciplin na Biotehniški fakulteti naravni viri in trajnostno gospodarjenje". V nadaljevanju je Biotehniška fakulteta posameznikom in organizacijam podelila Priznanja Biotehniške fakultete. Prejel ga je tudi Gozdarski inštitut Slovenije za dolgoletno uspešno sodelovanje na znanstvenoraziskovalnem področju.

Svečana akademija se je nadaljevala z druženjem v preddverju Linhartove dvorane in s predstavitvijo Jubilejnih vin študentov in diplomantov Biotehniške fakultete.