V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE smo 3.11.2021 na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli spletno delavnico »Kmetijska tla kot medij za vezavo toplogrednega CO2«. Dogodka se je udeležilo 87 udeležencev z različnih področij delovanja (odločevalci, svetovalci, predavatelji, pedagogi in druga strokovna ter splošna javnost).

Dogodek je moderiral dr. Gal Kušar. Aktivnosti projekta LIFE IP CARE4CLIMATE na akciji C8, ki jo vodi Gozdarski inštitut Slovenije, je predstavila dr. Andreja Ferrerira, ki je izpostavila tudi primanjkovanje strokovnjakov na področju rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF). Skozi izobraževalne delavnice bomo izboljšali stanje na področju kadrov tega področja.

Glavni trener/predavatelj delavnice je bil dr. Borut Vrščaj s Kmetijskega inštituta Slovenije, ki je predstavil lastnosti tal, ki vplivajo na vezavo ogljika (morfološke lastnosti, pH tal, zračne in vodne lastnosti, vloga talne organske snovi, kroženje snovi skozi tla…) in ključne ukrepe iz Programa razvoja podeželja (PRP), ki so pomembno vplivajo na povečanje ponora ogljika v kmetijskih tleh (petletni kolobar, gnojenje z organskimi gnojili, setev rastlin za podor, konzervirajoča obdelava tal, ozelenitev njivskih površin…).

Na delavnici smo prisluhnili tudi posnetemu intervjuju dr. Roka Miheliča z Univerze v Ljubljani in pridelovalcu Branku Majeriču, ki je pionir ohranitvenega kmetovanja v Sloveniji. V posvet se je direktno s podnebne konference v Glasgowu vključil še dr. Boštjan Mali, vodja projekta LIFE IP CARE4CLIMATE na GIS. Kaj vse so povedali strokovnjaki si lahko preberete v novici na spletni strani projekta, kjer si lahko ogledate tudi posnetke delavnice.

Vabljeni k branju!