Naravnim ujmam navkljub so slovenski gozdovi zaradi skrbnega načrtovanja in gospodarjenja z njimi v dobrem stanju, o čemer pričajo kazalniki ohranjenosti gozdov. V primerjavi z letom 1947 sta se lesna zaloga in letni prirastek lesa v slovenskih gozdovih skoraj potrojila, povečala pa se je tudi njihova površina, in sicer iz 36 na 58 %. 

22.11.2021 se začenja 6. Evropski teden gozdov. Tokrat poteka v znamenju prihodnosti naših gozdov, ki bodo morali biti prilagojeni podnebnim spremembam in hkrati strukturnim premikom gozdno lesne verige na svetovni ravni. Teden obeležujemo z namenom promocije in prepoznavanja gozdarskega sektorja ter ima pomemben vpliv na globalne razprave o gozdovih. 

Ob evropskem tednu gozdov so Zavod za gozdove Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Gozdarski inštitut Slovenije pripravili sporočilo za javnost na naslednje teme:

  • sprejeti sklepi o novi strategiji EU za gozdove,
  • v Sloveniji potekata intenzivna naravna in umetna obnova gozdov,
  • kljub ujmam so slovenski gozdovi v dobri kondiciji,
  • svetovna podnebna konferenca COP 26 tudi o gozdovih,
  • podpisan dogovor o prenehanju krčenja gozdov do leta 2030.

Več informacij si preberite v sporočilu za javnost: 6. Evropski teden gozdov v znamenju prihodnosti gozdov.