Po uspešni izvedbi prvega seminarja "Gremo v gozd" konec marca 2014, smo 11. junija 2014 zaradi velikega zanimanja tovrstno izobraževanje ponovili - tokrat z naslovom "Gozd eksperimentov".

Udeležilo se ga je preko 50 pedagoških delavcev iz vrtcev in osnovnih šol, katerim so raziskovalci različnih oddelkov Gozdarskega inštituta Slovenije in Inštituta za gozdno pedagogiko pripravili predavanja o:

  • gozdni pedagogiki
  • različnih gozdnih tipih in drevesnih vrstah v Sloveniji,
  • živalskih vrstah v urbanih gozdovih,
  • glivah,
  • gozdnih tleh,
  • vodi v gozdu,
  • vremenu,
  • onesnaženosti zraka in vode ter o drugih vsebinah.

Povezava do 1. Seminarja "Gremo v gozd"

Po predavanjih so bile vsebine predstavljene tudi na delavnicah, ki so v manjših skupinah potekale v Gozdu eksperimentov in laboratorijih Gozdarskega inštituta Slovenije. Seminar »Gozd eksperimentov« je bil organiziran v okviru projekta Life + EMoNFUr (Life+10 ENV/IT/000399): Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev v urbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji.

 

Pedagoški delavci so se na seminarju seznanili tudi z Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije, ki jo vodi Inštitut za gozdno pedagogiko in je nastala v sklopu inovacijskih projektov Zavoda RS za šolstvo in s podporo Razvojnega centra Srca Slovenije. V Mreži spodbujajo kreativnost, inovativnost, radovednost, sodelovanje in odličnost. Pot v gozd, do bližnjega potoka ali travnika, in učenje v naravi skrivata v sebi nekaj več – našim otrokom ne omogoča samo doživljanja narave, ampak tudi pozitivno doživljanje samih sebe in svojih prijateljev. Nemir, nepozornost, občutek utesnjenosti, stres, tekmovalnost, pomanjkanje samozavesti, ki jih pri otrocih opažajo pedagoški delavci, se v naravi umakne ustvarjalnemu navdihu in sodelovanju.

Gozdarski inštitut Slovenije (GIS) je javni raziskovalni zavod nacionalnega pomena s področja temeljnega in aplikativnega raziskovanja gozdov. Inštitut z namenom poglabljanje znanj ter zavedanja o pomenu gozda v okolju in ravnanju z njim prenaša znanstvena spoznanja v vse pore trajnostnega razvoja družbe.  Je tudi podpornik Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije.


Gozdarski inštitut Slovenije & Inštitut za gozdno pedagogiko

Objavil: Iztok Sinjur