Pri organizaciji seminarja sta tesno sodelovala Gozdarski inštitut Slovenije in Inštitut za gozdno pedagogiko. Glavni cilji seminarja so bili doseženi, saj so bili pedagoški delavci navdušeni nad predstavljenimi inovativnimi pristopi, tako na področju izvajanja vzgojno-izobraževalnih vsebin v naravi, kot nad inovativnimi pristopi na področju raziskovanja gozdov.

Predavatelji in udeleženci seminarja so ugotavljali prednosti vključevanja lokalnih naravnih okolij v letne načrte šol in vrtcev ter možnosti za sodelovanje z raziskovalci inštituta. Poleg predstavitve gozdov in raziskav, s katerimi se ukvarjajo, so raziskovalci inštituta pripravili predavanja o:

  • različnih gozdnih tipih in drevesnih vrstah v Sloveniji,
  • živalskih vrstah v urbanih gozdovih,
  • glivah,
  • gozdnih tleh,
  • vodi v gozdu,
  • vremenu,
  • onesnaženosti zraka in vode ter o drugih vsebinah.

Vse elemente so predstavili  tudi na delavnicah, ki so v manjših skupinah potekale v Gozdu eksperimentov in laboratorijih Gozdarskega inštituta Slovenije. Seminar »Gremo v gozd« je bil organiziran v okviru projekta Life + EMoNFUr (Life+10 ENV/IT/000399): Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev v urbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji.

Pedagoški delavci so se na seminarju seznanili tudi z Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije, ki jo vodi Inštitut za gozdno pedagogiko in je nastala v sklopu inovacijskih projektov Zavoda RS za šolstvo in s podporo Razvojnega centra Srca Slovenije. V Mreži spodbujajo kreativnost, inovativnost, radovednost, sodelovanje in odličnost. Pot v gozd, do bližnjega potoka ali travnika, in učenje v naravi skrivata v sebi nekaj več – našim otrokom ne omogoča samo doživljanja narave, ampak tudi pozitivno doživljanje samih sebe in svojih prijateljev. Nemir, nepozornost, občutek utesnjenosti, stres, tekmovalnost, pomanjkanje samozavesti, ki jih pri otrocih opažajo pedagoški delavci, se v naravi umakne ustvarjalnemu navdihu in sodelovanju.

Gozdarski inštitut Slovenije (GIS) je javni raziskovalni zavod nacionalnega pomena s področja temeljnega in aplikativnega raziskovanja gozdov. Inštitut z namenom poglabljanje znanj ter zavedanja o pomenu gozda v okolju in ravnanju z njim prenaša znanstvena spoznanja v vse pore trajnostnega razvoja družbe.  Je tudi podpornik Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije.

Zaradi izrednega zanimanja bo naslednji seminar organiziran 11. junija 2014.

Gozdarski inštitut Slovenije & Inštitut za gozdno pedagogiko

Objavil: Iztok Sinjur