Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo letos drugič gostili učence petega razreda Osnovne šole Šmartno. Učenci so se 3. aprila 2015 seznanili z vsebinami, povezanimi z gozdom, gozdarstvom in procesi v naravnem okolju.

Učenci so se seznanili z nekaterimi osnovnimi zakonitostmi naravnega okolja, ki so ob uporabi praktičnih prikazov in strokovne opreme postale zanimiva učilnica. Poudarek je bil na naslednjih vsebinskih skopih: fotosinteza in dihanje rastlin, plini v ozračju ter prehranjevalni splet v gozdu. Da so lahko medsebojno povezanost naštetih področij še bolje spoznati in odgovoriti na novo porajajoča se vprašanja, so jim strokovnjaki in znansvetniki z Gozdarskega inštituta odstrli tudi delo Laboratorija za gozdno ekologijo ter Laboratorija za gozdno favno.

Dogodek je bil organiziran v okviru evropskih projektov LIFE Manfor C.BD in LIFEGENMON.

Zapisali: Iztok Sinjur, Boris Rantaša, dr. Urša Vilhar