na glavno vsebino

Mednarodna poletna šola

Aleksander Marinšek

 

V SKLOPU PROJEKTA LIFE IP CARE4CLIMATE  

 

Gozdarska mednarodna poletna šola vabi k udeležbi študente gozdarstva in drugih sorodnih področij!

Podaljšan rok za prijavo do 15.5.2022!

Namen in cilji: Evropski gozdovi se zaradi podnebnih sprememb soočajo z velikim izzivom. Če želimo ohraniti gozdove in zmanjšati vpliv podnebnih sprememb v prihodnosti, moramo že danes povečati njihovo odpornost in stabilnost. Na nekaj vprašanj, kako to narediti, bomo poskušali odgovorili na tej poletni šoli. Poudarek bo na gozdnogojitvenih rešitvah in dobrih praksah, ki jih uspešno uporabljamo v srednji Evropi za krepitev odpornosti gozdov na podnebne spremembe. V sklopu poletne šole bo tudi celodnevna ekskurzijo na Kočevsko. 

 

Ciljna skupina: poletna šola je namenjena evropskim študentom gozdarstva ali gozdarstvu sorodnim študijem, ki vidijo znanje o gozdovih in podnebnih spremembah kot potencial za svoje prihodnje študijske in poklicne dejavnosti. Poletna šola bo potekala v angleškem jeziku, zato je znanje angleščine obvezno

 

Organizatorji in trenerji: 

dr. Boštjan Mali (Gozdarski inštitut Slovenije, Slovenija) 

dr. Eckart Senitza (Pro Silva, Avstrija) 

v sodelovanju s kolegi z Gozdarskega inštituta Slovenije, Slovenskih državnih gozdov d.o.o., Zavoda za gozdove Slovenije in Univerze v Ljubljani, BF, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.

 

PROGRAM (osnutek v angleščini)

 

Letak

 

Povezava na angleško podstran

 

Kako sodelovati? Poletne šole se bo lahko udeležilo do 25 udeležencev. Polovica udeležencev bo iz tujine, druga polovica pa iz Slovenije. Zainteresirani kandidati se lahko prijavijo prek tega obrazca do 15. maja 2022. Vsak kandidat naj k prijavi priloži (i) kratko motivacijsko pismo in (ii) enostranski življenjepis, oba napisana v angleščini. Te podatke bo organizacijski odbor uporabil pri odločanju, kateri kandidati bodo sprejeti. Kandidati bodo o sprejemu obveščeni v drugi polovici maja skupaj s podrobnim programom poletne šole. 

 

Kje in kdaj? 18.-22.7.2022, Postojna, Slovenija 

 

Kraj dogajanja in prenočišče: Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Tržaška cesta 36, 6230 Postojna in Youth Hostel Proteus, Tržaška cesta 36, 6230 Postojna 

 

Kontakt in dodatne informacije: anica.simcic@gozdis.si 

 

Kotizacija in stroški: Kotizacije ni. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE bo kril stroške nastanitve, polnega penziona in ekskurzije za vse udeležence poletne šole. Udeležencem iz tujine bo organizator povrnil del potnih stroškov v višini do 100 EUR na osebo. Povračilo dela potnih stroškov za tuje udeležence bo nakazano šele po zaključku šole.

 

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

SHIFT + A