na glavno vsebino

Zamenjava in dopolnitev opreme v laboratoriju za gozdno fiziologijo in genetiko & Slovenska gozdna genska banka

Applied Biosystems GeneAmp® 9700 PCR System je termostat za izvajanje reakcij pomnoževanja s polimerazo (PCR) s kapaciteto do 96 vzorcev. Uporabljamo sistem s srebrno in sistem z zlato prevleko termostatiranega bloka.
Proizvajalec: link


Vakuumski koncentrator Eppendorf Concentrator 5301 uporabljamo za koncentriranje majhnih volumnov raztopin in odstranjevanje alkoholov pri vzorcih shranjenih v le-teh.
Proizvajalec: link


Bio-Rad Gel Doc digitalni sistem za zajem slike. Uporablja se za različne analize, vendar predvsem za slikanje in pregledovanje agaroznih in poliakrilamidnih gelov, v katerih elektroforetsko ločujemo fragmente DNK. Različni filtri omogočajo uporabo različnih barvil, ki se vežejo na nukleinske kisline.

Bio-Rad Sub-Cell horizontalni elektroforetski sistemi za ločevanje fragmentov nukleinskih kislin v agaroznih gelih glede na njihovo velikost. Uporabljamo sisteme Sub-Cell GT Cell in Sub-Cell Model 96 Cell.

Proizvajalec: link

Pretvornike Bio-Rad serije PowerPac uporabljamo kot vir napetosti za elektroforetske sisteme DCode in Sub-Cell.

Zaščitna laminarna vertikalna komora Iskra PIO LFVP12 zagotavlja varno delo operaterju, nudi čiste pogoje dela razreda 4 po ISO14644-1 in preprečuje kontaminacijo okolice.

Proizvajalec: link

Inkubator s stresalnikom Kambič IS-200K uporabljamo za gojenje celičnih kultur v tekočih gojiščih.
Proizvajalec: link

Thermo Scientific Heraeus HFU 486 400-litrski zamrzovalnik za hranjenje bioloških vzorcev pri temperaturah do -86°C. Uporabljamo ga za dolgotrajnejše hranjenje bioloških vzorcev, zlasti ekstraktov DNK, kar podaljšuje njihovo obstojnost v primerjavi s hranjenjem v običajnih zamrzovalnikih (do -20°).

Proizvajalec: link

Nazaj
SHIFT + A