na glavno vsebino

Laboratorij za lesno biomaso

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Informacije in naročila: Darja Stare
Tel.: +386 1 200 78 22

e-mail: darja.stare@gozdis.si 

Opravljamo analize lesnih sekancev, lesnih peletov, lesnih briketov in žagovine.

Naročilo analiz

Cenik storitev in metode dela

CENIK - ANALIZA KAKOVOSTI LESNIH PELETOV

CENIK - ANALIZA KAKOVOSTI LESNIH SEKANCEV

CENIK - ANALIZA KAKOVOSTI DRV

CENIK - ANALIZA KAKOVOSTI LESNIH BRIKET

CENIK - ANALIZA KAKOVOSTI OGLJA ZA ŽAR

 

Dobro je vedeti

 • Količina vzorca je odvisna od naročenih analiz - pri peletih klasično pakiranje v 15-kilogramski vreči zadostuje za vse analize.
 • Dostava je možna po pošti ali osebno.
 • Predviden čas trajanja postopka od prevzema vzorca do izdaje poročila je 10 delovnih dni.
 • Del analiz opravimo v našem laboratoriju, del pa jih za nas opravijo drugje.
 • V primeru naročila analize kurilne vrednosti, naročnik dobi tudi podatke o vsebnosti ogljika (C), vodika (H), dušika (N) in žvepla (S).
 • Opravimo lahko tudi analizo gostote (npr. peleta), ugotavljamo drevesno vrsto uporabljenega lesa in prisotnosti onesnažil v lesu.
 • Naročniki storitev laboratorija so tako pravne kot fizične osebe iz Slovenije in tujine.
 • V prvem letu in pol nam je zaupalo več kot 30 naročnikov.

O laboratoriju

Analize in metode

Vrsta materiala / Material
Analiza Sekanci Peleti Briketi Žagovina Metoda
Test Wood chips Pellets Briquettes Sawdust Method
Vsebnost vlage - - - - ISO 18134-2
Moisture content          
Prostorninska gostota - -   - ISO 17828
Bulk density          
Vsebnost pepela - - - - ISO 18122
Ash content          
Kurilna vrednost - - - - SIST EN 14918:2010
Net calorific value          
Mehanska obstojnost   -     ISO 17831-1
Mechanical durability          
Vsebnost finih delcev   -     EN 15149
Fines          
Sejalna analiza -       SIST EN 15149-1, 2:2011
Sieving test          
Gostota delca   - -   SIST EN 15150:2011
Particle density          
Razvrščanje v kakovostne razrede po standardu SIST EN ISO 17225:2014

Raziskovalna oprema

 • stresalnik Fritsch,
 • sušilna komora Memmert,
 • naprava za analizo mehanske obstojnosti pelet,
 • analitski tehtnici Sartorius z modulom za določanje gostote in AND HR-150AZ, ki omogoča na 0,1 mg natančno določanje vsebnosti pepela v lesnih gorivih skladno s standardom SIST EN 14775,
 • analitska tehtnica AND za tehtanje težjih in večjih vzorcev (do 10 kg),
 • Mlin Retsch SM200 (priprava lesne biomase (npr. pelet in sekancev) za nadaljnje analize. Glavni sestavni deli mlina so zmogljiv motor in rezila ter sita različnih velikosti, ki nam omogočajo mletje surovine na poljubno končno velikost delcev. Ustrezna končna velikost delcev je ključna pri določanju vsebnosti pepela (nominalna velikost delca naj nebi bila večja od 1 mm) in pri laboratorijski izdelavi peletov),
 • digestorij Iskra Pio.


Prostor laboratorija za lesno biomaso, mlin Retsch in tehtnica Sartorius

Komu so namenjene analize

Analize kakovosti lesnih goriv so v prvi vrsti namenjene vsem proizvajalcem in prodajalcem lesnih sekancev, lesnih peletov ali briketov.
Z analizami kakovosti lesnih goriv lahko pomagamo tudi uporabnikom lesnih goriv, saj kakovost goriva bistveno vpliva na delovanje kotla in s tem tudi na emisije in količino pepela.
Z analizami kakovosti lesnih goriv lahko pomagamo proizvajalcem pri izboljševanju kakovosti in zagotavljanju kakovosti lesnih goriv (npr. S4Q).

Lesna goriva in njihova kakovost

Standardi načeloma niso zavezujoči, so pa pomemben pripomoček pri dogovarjanju med kupci in ponudniki lesnih goriv na trgu.

Najpomembnejše lastnosti lesnih goriv, ki jih standardi tudi podrobneje opredeljujejo so:

 • dimenzije,
 • tržna oblika,
 • vsebnost vlage,
 • vsebnost pepela,
 • gostota nasutja,
 • kurilna vrednost,
 • morebitna vsebnost za človeka in okolje škodljivih onesnažil.

Poleg naštetih lastnosti je pomemben še izvor lesnih goriv, pri čemer je bistven podatek ali surovina izvira iz naravnih gozdov, izvengozdnih nasadov, iz industrije kot odpadek ali celo z deponij.

Kotli na lesno biomaso

Sodobni kotli na lesno biomaso, kakor tudi predpisi glede onesnaževanja okolja, zahtevajo gorivo, ki ustreza določenim standardom. Da bi naprave in sistemi delovale nemoteno in optimalno, je izvajanje analiz kakovosti lesnih goriv nujno potrebno.

Nazaj
SHIFT + A