na glavno vsebino
Špela Ščap

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Špela Ščap

FUNKCIJEAsistentka

Življenjepis

Izobrazba:

  • Osnovna šola: 1992–2000, Osnovna šola Toneta Čufarja, Jesenice
  • Srednja šola: 2000–2004, Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica, smer Ekonomska gimnazija
  • Dodiplomski študij: 2004–2010, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Univerzitetni študij gozdarstva

Nagrajenka fakultetne Prešernove nagrade za raziskovalno diplomsko delo z naslovom “Sanacija vetrolomne površine na Jelovici”.


Zaposlitve:

  • 2012: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled
  • 2012–2014: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Skupina za urejanje gozdov in biometrijo
  • 2014- : Gozdarski inštitut Slovenije
     
SHIFT + A