na glavno vsebino
Peter Horvat

Oddelek za gozdno ekologijo

Peter Horvat

Življenjepis

 

Izobrazba

  • 2016 - 2019 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Univerzitetni študijski program prve stopnje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri; pridobljen naziv: dipl. inž. gozd. (UN)

Naslov diplomske naloge: Vpliv biooglja na kakovost tal in možnosti uporabe v gozdarstvu (mentorica: izr. prof. dr. Marjetka Suhadolc, somentor: prof. dr. Robert Brus)

  • 2019 – 2022 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Magistrski študijski program druge stopnje Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov; pridobljen naziv: mag. inž. gozd.

Naslov magistrskega dela: Vpliv izbranih gozdnih drevesnih vrst na lastnosti tal v mešanih gorskih gozdovih v Alpah (mentorica: izr. prof. dr. Marjetka Suhadolc, somentor: doc. dr. Matija Klopčič)

  • 2022 – v teku Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta. Interdisciplinarni doktorski študijski program Bioznanosti, smer: Upravljanje gozdnih ekosistemov.

 

Zaposlitev

  • 2018 – Študentsko delo na Gozdarskem inštitutu Slovenije.
  • 2021 – Študentsko delo na Zavodu za gozdove Slovenije, OE Bled.
  • Od 2022 zaposlen kot mladi raziskovalec na Gozdarskem inštitutu Slovenije.
SHIFT + A