Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za Gozdno tehniko in ekonomiko, je ob zaključku projekta PER-LES v torek, 30.9.2014 skupaj s partnerji organiziral strokovni posvet Znanost in praksa – za gozdno lesne verige.

Glavni namen posveta je bil predstaviti zadnje podatke o stanju gozdno lesnega sektorja v Sloveniji skozi oči raziskovalcev kot podjetij, ki že leta delujejo na tem področju. Predstavili smo nekaj novosti (orodij in izdelkov), ki lahko prispevajo k hitrejšemu razvoju v prihodnosti. Več pozornosti smo namenili novi metodologiji umeščanja proizvodnih obratov v prostor, ki predstavlja pripomoček investitorjem.

Blizu sto udeležencev, tako posameznikov kot predstavnikov različnih podjetij, združenj, ministrstev, predavateljev iz Hrvaške in Avstrije ter prisotnih novinarjev, govori o aktualnosti obravnavanih vsebin.

Podrobneje o vsebinah:

Zapisal: Iztok Sinjur