Začetek EU projekta "CirculAlps", v katerem kot partner sodeluje Gozdarski inštitut Slovenije in kot opazovalec Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

6.2.2018 je v Univerzitetnem središču Kuchl v mestu Kuchl-Salzburg v Avstriji potekalo uvodno srečanje projekta CirculAlps. Projekt, ki je osredotočen na alpski prostor izpostavlja gozdno lesno verigo, ki na področjih krožnega gospodarstva in biogospodarstva že pomembno prispeva. Razširitev in raznovrstnost tega prispevka ter vedno večje uvajanje krožnega gospodarstva sta v središču projekta CirculAlps.

Gozdarski inštitut Slovenije v projektu sodeluje s štirimi partnerji iz Avstrije, Nemčije in Italije. Projekt, ki se je začel izvajati januarja 2018 v okviru Strategije EU za območje Alp (EU-Strategy for the Alpine Region – v nadaljevanju EUSALP), bo podpiral Sklad za pripravljene ukrepe za alpsko regijo (Alpine Region Preparatory Action Fund – v nadaljevanju sklad ARPAF).

Objavil: Iztok Sinjur