Pri gibanju in zadrževanju v zaprtem javnem prostoru sta za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (v nadaljevanju COVID-19), ob upoštevanju vseh navodili in higienskih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ), ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ, OBVEZNA uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) ter razkuževanje rok.

Javni prostor gre razlagati kot prostor, ki je namenjen širši javnosti ali prostor za skupno uporabo, ne glede na lastništvo ali pravico do dostopa. To so prostori, katerih raba je namenjena vsem pod enakimi pogoji. Javni so zlasti avle, hodniki, sejne sobe, dvigala, toaletni prostori in drugi prostori, v katerih so posamezniki zaradi večje koncentracije ljudi proti svoji volji lahko izpostavljeni okužbi z virusom. V navedenih prostorih GIS je OBVEZNA uporaba zaščitne maske. To velja za vse zaposlene GIS, najemnike in druge obiskovalce.


ZAČASNA PRERAZPOREDITEV IN ORGANIZACIJA DELOVNEGA ČASA

 • reorganizacija dela s ciljem redčenja zaposlenih v zaprtem prostoru,
 • omejevanje nenujnih stikov (uporaba e-pošte, telefona itd.),
 • omejevanje udeležb na vseh nenujnih izobraževanjih,
 • sestanki in druga srečanja naj se po možnosti nadomestijo z videokonferencami ali dopisnimi sejami, če to ni mogoče, se lahko izvajajo nujni sestanki, pri čemer je potrebno upoštevati priporočilo glede varne razdalje med ljudmi (najmanj 1.5 - 2 metra) in v zaprtih prostorih uporabljati zaščitne maske ter zagotoviti prezračevanje prostora.
 • organizacija sestankov ali srečanj je možna zgolj ob doslednem upoštevanju napotkov in izvanjanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Priloga 2) po priporočilih NIJZ. Maksimalno varno število oseb, ki jih po priporočilih NIJZ lahko sprejeme Velika dvorana GIS je 31. Za organizacijo vseh dogodkov z zunanjimi udeleženci je treba pridobiti odobritev vodstva GIS, ravno tako morajo o dogodku biti obveščeni vsi zaposleni GIS in najemniki.

VZDRŽEVANJE VARNE RAZDALJE

 • v pisarnah in ostalih prostorih naj se zadržuje po možnosti le ena oseba,
 • pri stiku dveh ali več oseb je potrebno upoštevati varno razdaljo 1.5 - 2 m (tudi hoja po hodniku, stopnišču, skupnih prostorih, sanitarijah),
 • v dvigalih naj se po možnosti nahaja le ena oseba,
 • zaposleni naj se med seboj ali s strankami NE ROKUJEJO,
 • v delovne prostore in druge prostore naj se vstopa posamično,
 • priporoča se pravilna prerazporeditev miz in stolov z upoštevanjem varnostne razdalje
 • preprečiti je potrebno zadrževanja večjega števila oseb v prostorih ter zbiranje zaposlenih v skupinah (malica, odmori za kajenje itd.).

RAZKUŽEVANJE ROK

 • zaposleni naj si redno razkužujejo roke
 • vsi zaposleni, najemniki in obiskovalci si morajo pred vstopom v zgradbo GIS in ob odhodi iz zgradbe GIS obvezno razkužiti roke. Avtomatski podajalnik razkužila je nameščen v vetrolovu pred drsnimi vrati.

UPORABA SANITARIJ

 • v sanitarijah je obvezno nošenje mask
 • pred vstopom v sanitarije si je potrebno razkužiti roke, po uporabi sanitarij pa temeljito umiti roke z milom – navodila za pravilno pranje rok so nameščena v vseh sanitarijah zgradbe GIS.

OBVEŠČANJE

 • vse zaposlene, najemnike in obiskovalce naprošamo, da v kolikor so okuženi z virusom SARS-CoV-2 ali za to obstaja sum, ali so bili v stiku z okuženimi (otroci, drugi družinski člani, ...) o tem nemudoma obvestijo svoje vodje oddelka in vodstvo GIS. Le s pravočasnim obveščanjem lahko ustrezno in učinkovito ukrepamo, in tako v največji možni meri preprečimo širjenje okužbe. 


GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE
doc. dr. Primož Simončič, direktor