Otvoritev razstave znanstvene revije s področja gozdarstva in lesarstva Acta Silvae et Ligni je bila v okviru znanstvenega srečanja Gozd in les: Certificiranje na področju gozdarstva in lesarstva ter okrogle mize: Problematika znanstvenega publiciranja na področju gozdarstva, lesarstva in papirništva.

Namen razstave je prikazati bogato zgodovine znanstvene revije Acta Silvae et Ligni, ki se je ob ustanovitvi imenovala Izvestja, leta 1973 pa preimenovala v Zbornik gozdarstva in lesarstva. Ob otvoritvi razstave, ki je potekala 30. maja 2013, je bilo izpostavljeno tudi sodelovanje treh ustanov izdajateljic, Gozdarskega inštituta Slovenije, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Razstavo so s spodbudnimi besedami v novi grafični podobi revije pospremili tudi predstavniki vseh treh izdajateljev, direktor Gozdarskega inštituta Slovenije dr. Primož Simončič, prodekan Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. Robert Brus in prodekan Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. Miha Humar.

Vsebinski poudarek razstave je bogata zgodovina revije, ki izhaja že 63 let. V tem času je izšlo 99 letnikov v 104 zvezkih, objavljenih je bilo 746 prispevkov na 16.703. Na razstavi so našteti tudi vsi uredniki revije, bilo jih je 20, saj je od leta 1973 dalje funkcija glavnega urednika krožila med tremi institucijami izdajateljicami. Poleg omenjenih podatkov pa so z grafi predstavljeni tudi trendi, ki jih lahko zasledimo tudi pri drugih znanstvenih revijah; npr. naraščanje objavljenih prispevkov v drugem, angleškem jeziku; naraščanja števila avtorjev na posamezen prispevek; večanje deleža avtoric in drugo.

Razstava Acta Silvae et Ligni je na ogled v avli Gozdarskega inštituta Slovenije. Vabljeni!

Gozdarski inštitut Slovenije