V Oddaji Dobra ura z Andrejem je bila osrednja tema gozd v Sloveniji. V oddaji so sodelovali tudi sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije, dr. Urša Vilhar in doc. dr. Tom Levanič.

Dr. Urša Vilhar je v oddaji izpostavila kako gozd ugodbo vpliva na vodne razmere in oskrbo z vodo ter predstavila različne načine spremljanja količine in kakovosti vode v gozdu: »Kemijske analize padavin vključujejo analizo pH, elekro prevodnost, alkaliteto, anione, katione, težke kovine.« Poudarila je tudi pomen analize tal za ugotavljanje količine vode, ki jo lahko gozdna tla sprejmejo, kako krožijo hranila ter kakšna je sposobnost tal, da vežejo hranila in onesnažila.« (28 min)

Doc. Dr. Tom Levanič je v oddaji izpostavil pomen gozda, dreves, za spoznavanje naše preteklosti: »Drevesa so zanimive rastline, saj rastejo na mestu in s tem beležijo vse kar se dogaja okoli njih – topla in hlada leta, suha in mokra leta, podnebne spremembe.« Pokazal je postopek vrtanja, pripravo vzorca ter samo meritev vzorca. Pomen ugotavljanja različnih parametrov iz preteklosti pa je povezan z možnostjo za uporabo teh parametrov v modelih za napovedovanje klime v prihodnosti.  (43 min)

V oddaji Dobra ura z Andrejem je tudi oddaja Ugriznimo znanost, katere osrednja tema je bila kvaliteta zraka. Tudi v tej oddaji so sodelovali raziskovalci GIS. Več o oddaji si lahko preberete na http://tvslo.si/#ava2.161783034 

Oddajo si lahko ogledate na povezavi: http://tvslo.si/#ava2.161785298 

Gozdarski inštitut Slovenije