Mednarodna skupina projektnih partnerjev se je 30. maja 2018 zbrala na prvem srečanju projekta, ki bo raziskoval razmerja med različnimi rabami tal ter posledično odnosom do trajnostnega kmetijstva, gozdarstva in okoljevarstva. Projekt je obsežen, v njem sodeluje kar 19 raziskovalnih, vladnih in nevladnih organizacij.
Koordinator projekta prof. Fabio Terribile, direktor raziskovalnega centra v Neaplju, pravi, da  nameravajo s projektom pokazati, da usklajevanje mnogih rab prostora ni nerešljiv problem, ampak zahtevna naloga, ki pa jo lahko z mnogimi podpornimi informacijami in podatkovnimi bazami, izpeljemo v prid vseh udeležencev.
Kot rezultat projekta pričakujejo uspešen prenos in uporabo evropskih okoljskih in kmetijskih politik v praksi, prav tako pa bodo v delo vnesli cilje evropskega razvojnega programa za trajnostna mesta. Projektni partnerji, ki prihajajo iz Evrope ter Libanona in Malezije, se bodo na uvodnem srečanju že dogovorili za prve korake izvajanja projekta.

 Projekt je financiran iz programa Horizon2020 (št. Pogodbe: No 774234)