V preteklem tednu smo se zaposleni z Gozdarskega inštituta Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije in Kmetijsko gozdarskih zavodov udeležili usposabljanja za strokovni izpit s področja zdravstvenega varstva rastlin. Prvi dan smo se Kmetijskem inštitutu Slovenije spoznali z EU in slovensko zakonodajo (uredbe in zakoni o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin), rastlinskimi potnimi listi, program preiskav, poročanju, ukrepanju ob najdbi. Drugi dan smo spoznavali škodljive organizme v kmetijstvu in gozdarstvu (virusi, viroidi, fitoplazme, nematode, žuželke in glive), ki prizadenejo sadne rastline, trte, gozdne in okrasne lesnate rastline. Tretji dan usposabljanja za gozdarje je potekal na Gozdarskem inštitutu Slovenije, kjer smo se izobraževali o metodah vzorčenja škodljivih organizmov, odvzemu vzorcev na terenu, postavljanju suma glede na poškodbe, razbarvanja, deformacije. Ogledali smo si tudi laboratorije Oddelka za varstvo gozdov, kjer delajo analize terenskih vzorcev.