Papirjevka (Brussonetia papyrifera) izvira iz vzhodne Azije. Iz notranjih plasti skorje so na Kitajskem prvi izdelovali papir, zato je tako tudi poimenovana. V Evropo je bila prinešena zaradi okrasnih lastnosti.

Običajno zraste do 10 m v višino in ima gosto okroglasto krošnjo. Je hitro rastoča vrsta.
Papirjevka dobro uspeva na toplejših rastiščih v mestnem okolju, ob gozdnem robu in rekah. Razširja se s semeni.

V Sloveniji je papirjevka na opozorilnem seznamu, kjer se nahajajo potencialno invazivne tujerodne vrste, ki se lahko iz manjših območjih razširijo. Na Primorskem se papirjevka razširja med domorodne vrste in je ponekod invazivna.

Več o papirjevki si preberite v prispevku, ki sta ga v okviru projekta ALPTREES pripravila dr. Aleksander Marinšek iz Gozdarskega inštituta Slovenije in mag. Živa Bobič Červek iz Skupne občinske uprave Maribor.