Ameriški javor (Acer negudno) je bil iz Severne Amerike v Evropo prinešen za potrebe urejanja vrtov. Cenjen je bil zaradi estetskih lastnosti in medonosnosti, dokler ta vrsta ni pristala na seznamu invazivnih tujerodnih drevesnih vrst.

Širi se s semeni in vegetativno. Njegova invazivnost je močno izražena predvsem ob vodotokih, zaraščujočih kmetijskih površinah in nižinskih (poplavnih) gozdovih. Dobro prenaša dolgo časa namočena in slana tla, sušo, onesnaženo mestno okolje. Prizadaneta ga veter in sneg, vendar se po poškodbah hitro obraste.

Njegovo invazivnost lahko omejujemo z žaganjem in puljenjem mladih osebkov.

Več o ameriškem javorju si preberite v prispevku, ki sta ga v okviru projekta ALPTREES pripravila dr. Aleksander Marinšek iz Gozdarskega inštituta Slovenije in mag. Živa Bobič Červek iz Skupne občinske uprave Maribor.