Teden gozdov je vsakoletna prireditev, ki konec meseca maja poveže vse inštitucije, ki skrbijo za slovenski gozd in širši družbi predstavi pomen gozda in gozdarstva za njeno blaginjo. Teden gozdov 2020 poteka pod geslom: »Skrbno z gozdom!« med 25. in 31. majem. Ob upoštevanju ukrepov proti širitvi epidemije koronavirusa, bodo v Tednu gozdov po Sloveniji potekale prireditve in aktivnosti na prostem.

Izpostavljene tematike ob letošnjem Tednu gozdov bodo predvsem upoštevanje pravil ustreznega obnašanja v gozdu, ki so zapisana v Gozdnem bontonu, saj se je v času epidemije koronavirusa obisk gozdnih površin močno povečal, s tem pa so se povečale tudi nekatere negativne posledice obiska kot so smetenje, povečano odlaganje odpadkov v gozdovih in hoja izven urejenih poti. Med drugimi tematikami bodo tudi spoštovanje pravic lastnikov gozdov, aktualno vprašanje vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju in obisk zavarovanih gozdnih območij.

V Tednu gozdov potekajo prireditve v več krajih po Sloveniji. V petek, 22.5.2020, se je na Večni poti 2, Teden gozdov pričel z novinarsko konferenco, kamor so bili vabljeni predstavniki medijev in različnih institucij. Na konferenci so o navedenih tematikah spregovorili in odgovarjali na vprašanja novinarjev Damjan Oražem, direktor Zavoda za gozdove Slovenije, Damjan Stanonik, državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Egon Rebec, predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, mag. Janez Zafran, vodja sektorja za prodajo in logistiko Slovenskih državnih gozdov d.o.o. in dr. Andrej Verlič, vodja službe Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, JP VOGA SNAGA d.o.o.

V Tednu gozdov se na Gozdarskem inštitutu Slovenije in Zavodu za gozdove Slovenije na Večni poti 2 v Ljubljani vsako leto tradicionalno odvijal Dan odprtih vrat, ki pa letos žal ne bo potekal v taki obliki kot smo je vajeni. Zaradi razmer v preteklem obdobju in prilagojenega načina dela smo se odločili, da bo dan odprtih vrat prestavljen v leto 2021. Kako smo se imeli lani na Dnevu odprtih vrat si lahko pogledate tu.