ProSilva je organizacija, ki jo je leta 1989 ustanovila skupina gozdarskih strokovnjakov v Robanovem kotu v Savinjski dolini, pod iniciativo profesorja Dušana Mlinška. Namen združenja je promocija in razvoj sonaravnega in ekonomsko učinkovitega gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji in Evropi. Danes je v organizaciji že več kot 25 držav članic iz Evrope in ostalih delov sveta.

Člani ProSilve se sestanejo vsako leto. Letos bo srečanje še posebej pomembno, saj bodo obeležili tridesetletnico delovanja. Srečanje bo potekalo od 11. do 14. septembra 2019 v Radljah ob Dravi. Organizatorji so za udeležence pripravili zanimiv program in aktivnosti, ki si jih lahko ogledate v priponki. Jubilejni dogodek organizirata Pro Silva Slovenija in Pro Silva Evropa s pomočjo financerjev (Gozdni sklad, MKGP, Občina Radlje ob Dravi, Pahernikova ustanova, SiDG, Ministrstvo za kulturo) in zaposlenih iz Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (BF), Koroškega pokrajinskega muzeja, Zavoda za gozdove Slovenije, Gozdarskega inštituta Slovenije, Občine Celje, Občine Ribnica na Pohorju, Zveze lastnikov gozdov Slovenije in ZRSVN.