Sredi maja 2014 je na Finskem potekalo srečanje COST akcije FACESMAP FP1201. V okviru srečanja smo spoznali različne organizacije, ki delujejo kot vezni člen med lastnikom gozdov, izvajalcem gozdnih del ter lesnopredelovalno industrijo.

V Evropi in tudi drugod po svetu se pojavlja nov tip lastnikov gozdov, ki imajo v lasti majhne parcele, si lastništvo delijo, nimajo ne kmetijskega in ne gozdarskega znanja ter živijo oddaljeni od svoje posesti.
COST akcija FACESMAP FP1201 ima za cilj identificirati socio-ekonomske značilnosti teh lastnikov gozdov ter predvideti možne ukrepe gozdarskih ali z gozdarstvom povezanih politik. V okviru srečanj COST akcije so organizirane tudi strokovne ekskurzije na katerih se po zastavljeni metodologiji izvedejo srečanja z različnimi deležniki. Zadnje srečanje v maju je bilo organizirano na Finskem v Helsinkih.

V najbolj gozdnati države v Evropi, kjer gozd prispeva k 20 % BDP-ju smo spoznali različne organizacije, ki delujejo kot vezni člen med lastnikom gozdov, izvajalcem gozdnih del ter lesnopredelovalno industrijo. Aktivna vloga teh organizacij prispeva k uspešnemu gospodarjenju z gozdovi v lasti zasebnih lastnikov gozdov.

Zapisal: Tine Premrl

Objavil: Iztok Sinjur